ΔΕΛΤΙΟΝ  ΤΥΠΟΥ

Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου στήν Ἱερά Μονή Παντοκράτορος

Τό «ἄφραστον θαῦμα» τῆς μέχρι Σταυροῦ, Τάφου καί αὐτοῦ τοῦ ᾍδου συγκαταβάσεως καί ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, ἐν τῷ Προσώπῳ τοῦ σεσαρκωμένου Θείου Λόγου καί Χριστοῦ ὑμνεῖται ἐκτενῶς ἀπό τήν Ἐκκλησία, τό Σῶμα τοῦ Ζῶντος Χριστοῦ, καθ’ ὅλη τήν Μεγάλη Ἑβδομάδα. Ἰδιαιτέρα ὅμως εἶναι ἡ λατρευτική ἀνάμνηση καί βίωση τοῦ Πάθους καί τῆς εἰς ᾍδου Καθόδου τοῦ Θεανθρώπου κατά τήν ἱερά Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου τοῦ ἁγίου καί Μεγάλου Σαββάτου, διά τῶν ἀρχαιοπαραδότων Ἐγκωμίων καί τῆς περιφορᾶς τοῦ ἱεροῦ Ἐπιταφίου.

Στήν καθ΄ ἡμᾶς Ἱερά Μονή ἡ ἱερά Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου ἐτελέσθη κατανυκτικῶς, ἀλλά μέ τή συμμετοχή πλήθους προσελθόντων πιστῶν, ἀπό τῆς ὥρας 19:00 καί ἑξῆς, καταλήξασα στήν περιφορά τοῦ Ἐπιταφίου ἐντός τῆς Ἱερᾶς Μονῆς πέριξ τοῦ Καθολικοῦ, διά μέσου τῶν Ναϋδρίων τῶν Ἀρχαγγέλων, τοῦ ἁγίου Ἱερομάρτυρος Ραφαήλ, τοῦ νεοδμήτου τοῦ ἁγίου Λαζάρου καί τοῦ ὑπό ἀνέγερσιν Ναοῦ τοῦ ἁγίου Σπυρίδωνος. Πρό τῆς ἐπανεισόδου στό Καθολικόν τῆς Μονῆς καί τῆς ἀπολύσεως τῆς Ἀκολουθίας, ὁ Καθηγούμενος, Γέρων π. Κύριλλος, ἀπηύθυνε λόγους οἰκοδομῆς καί πνευματικῆς προτροπῆς στούς πιστούς.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10 Β
11
12
13
14


Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης