Κυκλοφορεῖ
τὸ φύλλον 10.2.17
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»


Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

➢ Κολοσσιαία προπαγάνδα ἐπιβολῆς πρωτείου. Αἱρετικὸς ὅποιος δὲν ἀποδέχεται «Πρωτεῖον» κατὰ τοὺς «μεταπατερικοὺς» θεολόγους!  Τοῦ κ. Γεωργίου Ἰωάννου Καραλῆ.

➢ Ἄγνωστοι πτυχαί τοῦ πολιτικοῦ οἰκουμενισμοῦ.

➢ Ὁ οἰκουμενισμός μετά τήν ἐκλογήν τοῦ κ. Ντ. Τράμπ.

➢ Ὁδηγὸς τοῦ ἀγῶνος ὁ π. Ἐπιφάνιος. Γράφει ὁ Μοναχὸς Ἀρσένιος, Σκήτη Κουτλουμουσίου, Ἅγιον Ὄρος.

➢ Τὰ Θρησκευτικὰ καὶ «τὰ ἄλαλα καὶ τὰ μπάλαλα» τῶν Ἐπισκόπων μας! Τοῦ κ. Ἐπιφανίου Στόκου, Θεολόγου, Ἐφόρου τοῦ Δ.Σ. τῆς Π.Ε.Θ.

➢ Ἄρχοντες καί ἀρχόμενοι, ξυπνῆστε! Tοῦ κ. Δημητρίου Ε. Κουτρούμπα Προέδρου τοῦ Πνευμ. Κέντρου Ρουμελιωτῶν, Ὁμ. Καθ. Ε.Κ.Π.Α.

➢ Ἡ Σιὼν κατὰ τοῦ Σιωνισμοῦ. Μία ἑλληνορθόδοξος κριτικὴ ἐναντίον τῆς ἀοράτου δικτατορίας τῶν Σιωνιστῶν. Γράφει ὁ κ. Διόδωρος Ράμμος, Ἱστορικός-Ἀρχαιολόγος

➢ «Κύριε κλέφτη, πάρε ὅ,τι θέλεις!». Ἀφιέρωμα εἰς τὴν μνήμην τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος Εὐσεβίου Βίττη. Γράφει ὁ Δρ Χαραλάμπης Μ. Μπούσιας, Μέγ. Ὑμνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας.

➢ Καὶ ἔσται ἡ ἐσχάτη πλάνη χείρων τῆς πρώτης.

➢ Ἀρχ. Ἀθηνῶν: «Ἐπιχειροῦνται ἐπιπόλαιες μεταβολές στά Θρησκευτικά». Γράφει ὁ κ. Μάκης Ἀδαμόπουλος.

➢ Πῶς τὰ ΜΜΕ παρεποίησαν στοιχεῖα εἰς βάρος τῶν χριστιανῶν τῆς Συρίας. Τοῦ κ. Γεωργίου Θεοχάρη.

➢ Ἡ ΟΛΜΕ κατὰ τῆς θεματικῆς ἑβδομάδος

➢ Ὁ διχασμὸς συνεχίζεται

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης