Άγιοι Πέτρος, Διονύσιος, Χριστίνα, Ανδρέας, Παύλος, Βενέδιμος, Παυλίνος, και Ηράκλειος


ΣΤΙΣ 18 Μαΐου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τὴν μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Πέτρου, Διονυσίου, Χριστίνης, Ἀνδρέου, Παύλου, Βενεδίμου, Παυλίνου καὶ Ἡρακλείου. Ὁ μὲν Πέτρος ἦταν ἀπὸ τὴν πόλη τῆς Λαμψάκου. Ὅταν διατάχθηκε ἀπὸ τὸν Δέκιο, ἄρχοντα τῆς πόλης τῶν Ἀβυδινῶν, νὰ θυσιάση στὴν θεὰ Ἀφροδίτη ἀρνήθηκε καὶ ὁμολόγησε τὸν Χριστὸ ὡς Κύριο καὶ Θεὸ μὲ ποτέλεσμα νὰ ὁδηγηθῆ στὰ βασανιστήρια καὶ νὰ ἀξιωθῆ τὸν στέφανο τοῦ μαρτυρίου. Ὁ δὲ Παῦλος καὶ ὁ Ἀνδρέας κατάγονταν ἀπὸ τὴν Μεσοποταμία, ἦσαν στρατιῶτες καὶ μαζὶ μὲ τὸν ἄρχοντα Δέκιο πῆγαν στὴν Ἀθήνα. Ἐκεῖ συνέλαβαν ὡς χριστιανοὺς τὸν Διονύσιο καὶ τὴν Χριστίνα καὶ τοὺς ὁδήγησαν στὴν φυλακή.

Τὴν Χριστίνα, βλέποντάς την ὁ Παῦλος καὶ ὁ νδρέας ὅτι ἦταν παρθένος καὶ ὡραία, θέλησαν νὰ τὴν πειράξουν. Ἡ ἁγία ὅμως κατάφερε ὄχι μόνο νὰ τοὺς νουθετήση ἀλλὰ καὶ νὰ τοὺς ὁδηγήση στὴν πίστη τοῦ Χριστοῦ, μὲ ποτέλεσμα οἱ μὲν Διονύσιος, Παῦλος καὶ Ἀνδρέας νὰ λιθοβοληθοῦν, ἡ δὲ Χριστίνα νὰ ποκεφαλισθῆ. Ὁ Ἡράκλειος, ὁ Παυλῖνος καὶ ὁ Βενέδιμος κατάγονταν ἀπὸ τὴν Ἀθήνα καὶ κήρυτταν τὸ Εὐαγγέλιο προσπαθώντας νὰ πείσουν τοὺς εἰδωλολάτρες νὰ ἀποστραφοῦν ὴν πλάνη τῶν εἰδώλων. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ συνελήφθησαν καὶ ἀφοῦ ἐβασανίσθηκαν τοὺς ἔβαλαν σὲ πυρακτωμένη κάμινο, ἐπειδὴ ὅμως ἐφυλάχθηκαν ἀβλαβεῖς, μὲ τὴν πρόνοια τοῦ Θεοῦ, ἀπεκεφαλίσθηκαν καὶ ἔτσι ἔλαβαν οἱ μακάριοι τούς στεφάνους τοῦ μαρτυρίου.

Πηγή εδώ - εικόνα και απολυτίκιο των αγίων εδώ


Όσοι έχουν διαβάσει το συγκεκριμένο άρθρο συνήθως διαβάζουν επίσης τα παρακάτω:


Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης