Κυκλοφορεῖ
τὸ φύλλον 29.5.20
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

➢ Ὁ Μητροπολίτης Ἠλείας διὰ τὴν «κατάλυσιν τοῦ συνοδικοῦ πολιτεύματος»: «ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΑΦ’ ΕΑΥΤΗΣ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Η ΔΙΣ». Τοῦ κ. Παναγιώτου Κατραμάδου.

➢ «Δὲν κινδυνεύει ἡ πίστις, ἀλλὰ οἱ πιστοί». Σχολιασμὸς εἰς ἕνα ἀπὸ τὰ πνευματικὰ fakenews. Γράφει ὁ κ. Γεώργιος Τζανάκης.

➢ Δύο ἐπικίνδυνοι ἐκτροπαί: «Καισαροπαπισμὸς» καὶ «Σεργιανισμός»! Μία παρέμβασις εἰς τήν συζήτησιν καὶ τὸν προβληματισμὸν διὰ τὴν "σχέσιν-συνεργασίαν" Κράτους καὶ Ἐκκλησίας εἰς ἐποχὴν "Κορωνοϊοῦ". Τοῦ κ. Δημητρίου Κάτσουρα, Θεολόγου, φ. Πολιτικῆς Ἐπιστήμης & Διεθνῶν Σχέσεων.

➢ Μήνυμα Αἰσιοδοξίας. Τοῦ π. Γεωργίου Σ. Κουγιουμτζόγλου, Πρεσβυτέρου - Ταξιάρχου ἐ.ἀ.

➢ «Δὲν πρέπει νὰ ἀλλάξει ὁ τρόπος τῆς Θ. Μεταλήψεως σὲ καμία περίπτωση». Συνέντευξις εἰς τὴν ἐφημερίδα «ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ».

➢ Κορωνοϊὸς καὶ θεολογία ὑποστατικῆς ἀρχῆς. Τοῦ κ. Γεωργίου Ἰωάννου Καραλῆ, Πυρηνικοῦ ἰατροῦ, Διδάκτορος Πανεπιστημίου Γένοβα, Ὑπευθύνου τμήματος Πυρηνικῆς Ἰατρικῆς τῆς Alliance Medical εἰς τὴν πόλιν τῆς Γένοβας.

➢ Δὲν ὑπάρχουν προϋποθέσεις διὰ νὰ μὴ «κολλᾶς», ὅταν κοινωνῆς τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων. Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.

➢ Ἐνοχοποίησαν τοὺς πιστούς. Γράφει ὁ κ. Γεράσιμος Κουσουνής, Δρ. Γεωπονίας, Καστοριά.

➢ Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς «θίγει τὴν δογματικὴ Ἀλήθεια» τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

➢ Πιστοὶ ἀπεδοκίμασαν ΔΙΣ καὶ Πρωθυπουργόν.

➢ Διατί ἡ Κωνσταντινούπολις ἀποφεύγει νὰ ἐπιλύση τὰς συγκρούσεις μεταξὺ Ἀντιοχείας καὶ Ἱεροσολύμων; Γράφει ἡ κ. Nadia Bazuk, Δημοσιογράφος τῆς Οὐκρανίας.

➢ Ἡ ἀντίστροφος ἐκκλησιολογία τοῦ Μητροπολίτου Περγάμου. Τοῦ κ. Ἰωάννου Δημητρίου.

➢ WO/2020/060606: Ὑλοποιεῖται καὶ ὁ ἔλεγχος εἰς τὸ παγκόσμιον εἰσόδημα; Γράφει ὁ κ. Μανώλης Β. Βολουδάκης, Μηχανικὸς Λογισμικοῦ καὶ Δικτύων Ὑπολογιστῶν, Εἰδικὸς σὲ θέματα Ἀσφαλείας στὸν Κυβερνοχῶρο.

➢ Ἄγνωστο στὴν ἐπιστήμη! Γράφει ὁ κ. Κωνσταντῖνος Γ. Παπαδημητρακόπουλος.

➢ Ὁ ἀλλοπρόσαλλος κόσμος τοῦ Βίλχελμ Ράϊχ. Tοῦ κ. Ἰωάννου Μηλιώνη, ἐκπαιδευτικοῦ, μέλους τῆς Π.Ε.Γ

➢ Ἡ παιδεία καὶ ἡ «σεξουαλικὴ» διαπαιδαγώγησις τῶν μαθητῶν. Τοῦ κ. Ἰωάννη Β. Κογκούλη, Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου.

➢ Ἀγάπη πρὸς τὸν Θεὸν καὶ τὸν πλησίον. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.

➢ Διαθρησκειακὴ εὐχὴ τοῦ Ἀλεξανδρείας.

➢ Ὁ Παῦλος εἰς Μίλητον. Κυριακὴ τῶν Ἁγίων 318 Πατέρων Α΄ Οἰκ. Συνόδου (Πράξ. κ΄ 16-18, 28-36, Ἰωάν. ιζ΄ 1-13). † Ἀρχιμανδρίτου Χαραλάμπους Βασιλοπούλου.

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.


2308 ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ


Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης