Τήν 15η Αὐγούστου ἡ Ἐκκλησία μας χαίρει καί εὐφραίνεται πανηγυρίζουσα τήν εἰς Οὐρανούς σεβάσμιαν μετάστασιν τῆς Πανυπερευλογημένης Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου. Τό «Πάσχα τοῦ καλοκαιριοῦ», μία ἀπό τίς πιό προσφιλεῖς ἑορτές τῶν πιστῶν, ἀφοῦ κατ’ αὐτήν τιμᾶται ἡ Μητέρα τοῦ Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ καί ἰδιαίτερη Πνευματική Μητέρα τοῦ κάθε ἀνθρώπου ξεχωριστά!

Στήν Ἱερά Μονή μας θά τιμήσουμε τήν Παναγία μας διά ὁλονυκτίου πανηγυρικῆς ἀγρυπνίας, τήν Πέμπτη 14 Αὐγούστου 2014 ἀπό τίς 10:00 μ.μ. ἕως τίς 6:30 π.μ. Στό τέλος τοῦ Ὄρθρου θά ψαλοῦν τά Ἐγκώμια τῆς Παναγίας ἐμπρός στόν Ἐπιτάφιό Της, συμφώνως πρός τό τυπικό τῶν Ἱεροσολύμων. Μετά τό πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας θά λιτανευθεῖ ἡ Ἱερά Εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς «Κυρίας τῶν Ἀγγέλλων», ἐφέστιος Εἰκόνα τῆς Μονῆς μας.

Ἡ πύλη θά ἀνοίξει στίς 9:45 μ.μ. καί θά παραμείνει ἀνοιχτή καθ’ ὅλην τήν διάρκειαν τῶν ἀκολουθιῶν.

Σᾶς προσκαλοῦμε νά ὑμνήσουμε καί νά ἱκετεύσουμε τήν Παναγία μας, τήν Ὑπέρμαχο τοῦ Ἔθνους μας καί κραταιά Σκέπη ὅλου τοῦ κόσμου, τήν μόνη ἐλπίδα καί παρηγοριά μας!

Ἐκ τῆς Γραμματείας τῆς Μονῆς14/08/2014 10:00 πμ - 15/08/2014 06:30 πμ
Τίτλος εκδήλωσης: ΑΓΡΥΠΝΙΑ

Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης