Κυκλοφορεῖ
τὸ φύλλον 13.2.15
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

◇ Γεωργίου Ζερβοῦ «Αἰωνία ἡ Μνήμη». Ὁ «Ὀρθόδοξος Τύπος» ἀπεχαιρέτησε τὸν ἐκλεκτὸν Διευθυντὴν Συντάξεώς του.

◇ Ὁ διάλογος Ὀρθοδόξων καί Ρωμαιοκαθολικῶν καρκινοβατεῖ. Συνέντευξις τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυθήρων κ. Σεραφείμ.

◇ Ἀσυμβίβαστος μέ τήν διαφθοράν ὁ ἀείμνηστος Γεώργιος Ζερβός. Τοῦ κ. Νικολάου Χ. Χαρακάκου.

◇ Λόγος κατηχητικός ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς Ἁγίας καί Μ. Τεσσαρακοστῆς. Βαρθολομαῖος: «Πρέπει νά εἰρηνεύῃ μέ τήν συνείδησίν του ἕκαστος, διά τῆς μετανοίας».

◇ Ἡ θεία Λειτουργία. Τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Μάρκου Κ. Μανώλη.

◇ Σεβ. Μητροπολίτης Γόρτυνος Ἰερεμίας: «Τί προκοπὴ νὰ δοῦμε μὲ ἀλειτούργητους ἄρχοντες;»

◇ Καταστροφικὴ λατρεία τὸ Ἰσλάμ, ἀσύμβατος μὲ τὴν ἔννοιαν τῆς ἀνεξιθρησκίας. Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πειραιῶς κ. Σεραφείμ.

◇ Ἐρωτήματα διὰ τὴν προετοιμασίαν τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδοξίας. Τοῦ κ. Ἰωάννη Τάτση, Θεολόγου.

◇ Ἀντιδράσεις τῶν Πομάκων εἰς δήλωσιν βουλευτοῦ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ.

◇ Μίαν νέαν Φερράραν - Φλωρεντίαν ἐπιζητοῦν οἱ Παπικοί. Τοῦ Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.

◇ Ἐτησία Γενικὴ Συνέλευσις τοῦ Ἱεροῦ Συνδέσμου Κληρικῶν Ἑλλάδος.

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης