Κυκλοφορεῖ
τὸ φύλλον 25.3.2022
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

► ΠΑΤΡ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ: «ΝΑ ΠΕΤΑΞΟΥΜΕ ΤΑ ΒΑΡΙΔΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ»! «Κλιμάκιο τῆς κρατικῆς ἀσφάλειας βρίσκεται στό Ἅγιο Ὄρος σέ συνεργασία μέ Ἀμερικανούς γιά “ἐκκαθάρισή” του ἀπό Ρώσους μοναχούς»; Γράφει ὁ κ. Γεώργιος Τραμπούλης, θεολόγος.

► Ἡ Πλάνη τῆς Πεπλανημένης Δύσεως ἐπιβάλλει τήν Ἕνωσιν τῶν Ὀρθοδόξων. Ὑπό Ἰωάννου Ν. Καλλιανιώτου, Καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Scranton.

► Εἰς Αἰγαῖον ὁδεύομεν πρὸς μειοδοσίαν; Γράφει ὁ κ. Βασίλειος Καλογερόπουλος, θεολόγος.

► Ἀμερικανοὶ καὶ Ὀρθοδοξία. Γράφει ὁ Ἀρχιμανδρίτης Θεόκλητος Κ. Τσίρκας, Πτυχιοῦχος θεολογίας καὶ Παντείου.

► «Τί ἀπειλὲς δέχθηκε;». Ἀποσπάσματα ἀπὸ συνέντευξιν τοῦ π. Στυλιανοῦ Καρπαθίου εἰς τὸν κ. Στέφανον Δαμιανίδην διά τὴν ἐπιστολὴν τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύμου πρὸς τὸν Πατριάρχην Μόσχας.

► Ἠθικοὶ αὐτουργοὶ οἱ Προκαθήμενοι. Τοῦ Μητροπολίτου Ζιμπάμπουε κ. Σεραφεὶμ Κυκκώτη.

► Οἱ Θεολόγοι τῆς χώρας ζητοῦν τὴν ἄμεσον ἀποκατάστασιν τῶν ὑγειονομικῶν τοῦ ΕΣΥ. Δελτίον Τύπου τῆς Π.Ε.Θ.

► Οἱ ἀλύγιστοι. Γράφει ἡ κ. Ἀγγελικὴ Παπαζάνη, φιλόλογος.

► Ἡ ἀπειλὴ τῆς ἀργίας διὰ τοὺς ἀνεμβολιάστους Ἱερεῖς. Τοῦ κ. Περικλέους Ἠλ. Νταλιάνη, Θεολόγου – Ἐφέδρου Ἀνθυ/γοῦ.

► Τὸ Ἅγιον Ὄρος νὰ διαχωρίση ἐπισήμως τὴν θέσιν του.

► Ἐψηφίσαμεν τὸν χειρότερον! Γράφει ὁ κ. Παῦλος Στραβομύτης, Η.Π.Α.

► NATO καὶ Πολωνία. Γράφει ὁ κ. Μανώλης Β. Βολουδάκης.

► Μήπως νὰ ἀπαντήση ὁ Μητροπολίτης Γερμανίας κ. Αὐγουστῖνος;

► Αἱ ἐγκύκλιοι τῆς ΔΙΣ «παπαγαλίζουν συνεχῶς τὸ πολιτικὰ ὀρθὸ ἀφήγημα».

► Ὁ φονεὺς τῶν Σέρβων φίλος τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου.

► Ἡ νίκη τό 1821 ὀφείλεται ἀποκλειστικά  εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Κύπρου. Τοῦ κ. Γεωργίου Κούβελα, Νομικοῦ- Ἐπιτίμου Προέδρου τῆς Ἐθνικῆς Φοιτητικῆς Ἑνώσεως Κυπρίων Θεσσαλονίκης.

► Τό μεγαλεῖο τῶν ἐθνικῶν μας ἐπετείων. Γράφει ὁ κ. Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος.

► 25η Μαρτίου 1821. Τοῦ κ. Ἰωάννου Β. Κωστάκη.

► Ἀπὸ τὸν Παράδεισον τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς τὴν κόλασιν τοῦ Παπισμοῦ (Μαρτύρια-  Ὀρθοδόξων!!!...). Γράφει ὁ κ. Νικόλαος Ζαχαριάδης, Καθηγητὴς Θεολογίας, Συγγραφεύς.

► Ἄρνησις τοῦ Τ. Σταυροῦ ἄρνησις σωτηρίας. Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.

► Κρήτης: «Μίλησα ἀμέτρητες φορὲς ὑπὲρ τοῦ ἐμβολιασμοῦ».

► Ἡ δυσκολία τῆς κοσμικῆς ἐξουσίας. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.

► Τὸ τάγμα τοῦ κρίνου καὶ τοῦ ἀετοῦ. Τοῦ κ. Ἰωάννου Μηλιώνη, ἐκπαιδευτικοῦ.

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης