Κυκλοφορεῖ
τὸ φύλλον 17.2.17
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

➢ Ἡ «νέα Οὐνία»: Τὸ σχέδιον Β΄ τοῦ Πατριάρχου Κων/πόλεως. «Ὁ Πέτρος ζῇ Αμέσα στόν Πάπα Φραγκίσκο», ὁμολογοῦν οἱ παπικοί ἐν ἔτει 2017!

➢ 35 ἔτη ἀπὸ τῆς κοιμήσεως τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Χαραλάμπους Βασιλοπούλου.

➢ «Ἔμφυλες ταυτότητες»: Ἀποδόμησις καὶ ὑποκρισία. Γράφει ὁ Ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος Γ. Μύρου, Δρ Θ. ἱεροκήρυξ τῆς Ἱ. Μ. Σερβίων καὶ Κοζάνης.

➢ Εἰς τήν δίνην τῆς... μετὰ Κολυμπαρίου ἐποχῆς. Τοῦ Ἁγιορείτου Μοναχοῦ Γέροντος Παϊσίου, Ἡσυχ. Ἱ. Μ. Κουτλουμουσίου.

➢ Πρόσωπον καὶ φύσις κατὰ τοὺς Πατέρας καὶ «μεταπατερικοὺς» θεολόγους. Τοῦ κ. Γεωργίου Ἰωάννου Καραλῆ, Δρ. Θεολογίας.

➢  Ἡ Arigatou ἐπιχειρεῖ νά διεισδύση εἰς τήν ἑλληνικήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν. Γράφει ἡ κ. Ἑλένη Βασσάλου, Θεολόγος - Ὑπεύθυνος τοῦ γραφείου ἐπί τῶν αἱρέσεων τῆς ΠΕΘ.

➢ Οἱ ἐκτὸς Ἐκκλησίας ἄνθρωποι. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.

➢ Ἡ Σιὼν κατὰ τοῦ Σιωνισμοῦ. Γράφει ὁ κ. Διόδωρος Ράμμος, Ἱστορικός-Ἀρχαιολόγος.

➢ Ὁ Σεβασμιώτατος κ. Ἀμβρόσιος, ὁ κ. Γαβρόγλου καί «οἱ ἔμφυλες σχέσεις».

➢ Εἰς τά πρόθυρα θρησκευτικοῦ πολέμου διά τήν Ἱερουσαλήμ.

➢ Ἑτεροφωνία εἰς μίαν «Σύναξη».

➢ Θεὸς καὶ ὕλη. Γράφει ὁ κ. Γεώργιος Θ. Ποντίκας, Δημοσιογράφος - Συγγραφέας.

➢ Ἀντικατάστασις τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς μὲ συνοπτικὰς διαδικασίας;

➢ Ἡ CIA εἰς τὸ Φανάρι;

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης