Κυκλοφορεῖ
τὸ φύλλον 22.1.16
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

➢ Διάσκεψις δι’ ἀποτίναξιν τοῦ παπικοῦ πρωτείου. Πολλοί Παπικοί εἶναι κατά τοῦ «Ἀλαθήτου» καί τοῦ «Πρωτείου» τοῦ Πάπα

➢ Ὑβριστικὸν καὶ βλάσφημον τὸ Ἑλληνικὸν Κοινοβούλιον. Συνένοχος ἡ Ἐκκλησιαστικὴ Ἡγεσία. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Θεοδώρου Ζήση, Ὁμοτ. Καθηγητοῦ Α.Π.Θ.

➢ Ἐξόδιος Ἀκολουθία καί καῦσις νεκρῶν. Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πειραιῶς κ. Σεραφείμ.

➢ Βουλευταὶ καὶ ὁμοφυλόφιλοι «ἀθέως τολμῶσιν».

➢ Αἰχμηρά ἀπάντησις τῆς Ἑνώσεως Θεολόγων Ἠμαθίας διὰ τὰ Θρησκευτικά, τὸ «σύμφωνο συμβίωσης» καὶ τὶς νέες ταυτότητες.

➢ Συνθήκη τοῦ Maastricht 1992: Τί ὑπέγραψεν ἡ Ἑλλὰς καὶ ποίας ἀλλαγὰς ὑπέστη ἐξ αἰτίας αὐτῆς τῆς ὑπογραφῆς.

➢ Αἱ ἀποφάσεις τῶν δικαστηρίων δεσμεύουν τὸν Ὑπουργὸν Παιδείας. Τοῦ κ. Ἰωάννου Τάτση, Θεολόγου.

➢ Ἡ θέσις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν.

➢ Ὁ Γραμματεύς Θρησκευμάτων ἐπικρίνει τὴν Ἱερὰν Σύν­οδον διὰ τὴν θέσιν της περὶ τῆς ἀποτεφρώσεως.

➢ Ἐξελίξεις περὶ τῆς ἐκκλησιαστικῆς καὶ μοναστηριακῆς περιουσίας.

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης