Ἰδιαιτέρως σημαίνοντα ἄρθρα ἀπαρτίζουν τό φύλλον τῆς 21ης Δεκεμβρίου. Ἐκ τῶν ἐξεχόντων διακρίνονται τά ἑξῆς:

◇ Σεβ. Μεσογαίας: Διατί ἡ Ἐκκλησία πρέπει νὰ ἡγηθῆ μιᾶς ἐπαναστάσεως. «Ὅλοι συμβιβαστήκαμε καὶ φοβηθήκαμε νὰ ποῦμε ἡρωϊκὰ ὄχι» εἰς τὴν γενικευμένην κρίσιν εἰς αὐτὴν τὴν Χώραν.

◇ Ἀπὸ τὴν κρίσιν εἰς τὴν ἐλπίδα. Τοῦ Ἀρχιμ. π. Γεωργίου Καψάνη, Καθηγουμένου Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου Ἁγίου Ὄρους.

◇ Ἱστορικὴ παρέμβασις τοῦ Ἁγ. Ὄρους ὑπὲρ τοῦ ὁμολογιακοῦ χαρακτῆρος τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν. Τί ὑπογραμμίζει εἰς ἐπιστολήν του πρὸς τὸν Ἀρχιεπίσκοπον.

◇ Ἔτος πανανθρωπίνης ἀλληλεγγύης κηρύττει τὸ 2013 τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον. Συμφώνως πρὸς τὴν πατριαρχικὴν ἀπόδειξιν ἐπὶ τοῖς Χριστουγέννοις τοῦ Οἰκ. Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου.

◇ Σεβ. Κυθήρων πρός τόν Πρωθυπουργόν: Προσοχή εἰς τάς νέας ἠλεκτρονικάς ταυτότητας.

◇ Ὁ Σεβ. Πειραιῶς ἐξηγεῖ εἰς τό ΒΒC, διατί εἶναι ἀντίθετος μέ τήν ἀνέγερσιν τεμένους.

◇ Καταστροφικαί αἱ συνέπειαι τῶν νεοφανῶν αἱρέσεων εἰς τήν δομήν τῆς οἰκογενείας.

◇ «Ὁ λόγος σάρξ ἐγένετο». Τοῦ Ἀρχιμ. Παύλου Δημητρακοπούλου.

◇ Νεοφανεῖς αἱρέσεις εἰς τήν Εὐρώπην.

◇ Μοναχός Κυριακός Διονυσιάτης. Τοῦ κ. Γεωργίου Θ. Μηλίτση.

Ἐπίσης βιβλιοκρισίαι, γεγονότα, σχόλια καί ἄλλα ἐνημερωτικοῦ περιεχομένου θέματα συμπληρώνουν τήν ὕλην τῆς ἐφημερίδος.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης