ΟΤΑΝ ΤΟ ΩΔΕΙΟ ΜΠΛΕΚΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΓΙΟΓΚΑ...

τοῦ Ἰωάννου Μηλιώνη, ἐκπαιδευτικοῦ, μέλους τῆς Π.Ε.Γ.

πηγή: Ορθόδοξος Τύπος

 

Ἦταν Παρασκευή πρωί, 8 ἡ ὥρα ὅταν ὁ ἀναστατωμένος συνέλληνας χτυποῦσε τὴν πόρτα μας κραδαίνωντας δύο μεγάλες χαρτονένιες ἀφίσες 50 Χ 70.
-Ἔχουν γεμίσει τὸν κόσμο, ἔχουν μπεῖ παντοῦ...
Τὸν βάλαμε νὰ καθήσει· ἡσύχασε κάπως...
-Τὶς ξεκολλοῦσε ὁ Δῆμος ἀπὸ τὶς κολόνες· μόλις πρόλαβα καὶ τὶς μάζεψα...
Οἱ ἀφίσες, μὲ μιὰ φιγούρα μαύρη, καθισμένη σὲ «στάση Sukhasana» ἡ μία· μὲ μιὰ φιγούρα μαύρη σὲ «στάση Vasisthasana» ἡ δεύτερη, μὲ ἔντονα χρώματα γιὰ νὰ τραβοῦν τὸ μάτι καὶ χαρακτηριστικὸ spot μὲ τὴν ἔνδειξη «Δωρεὰν Δοκιμαστικὸ Μάθημα» κι ἀπὸ κάτω: «Τονικὸ Ὠδεῖο Παλλήνης, Λεωφ. Μαραθῶνος, Παλλήνη».
-Ἔχουν γεμίσει τὸν κόσμο, ἔχουν μπεῖ παντοῦ, εἶπε πάλι. Γιόγκα καὶ Πιλάτες...
-Τὸ ξέρουμε, τοῦ εἴπαμε, ἔχουν γεμίσει τὰ γυμναστήρια, τὶς σχολὲς χοροῦ κι ἐδῶ καὶ δέκα χρόνια μπαίνουν στους Δήμους καὶ στὰ Σχολεῖα. Τὸ ξέρουμε· θὰ ἐνημερώσουμε...
Ἔφυγε συνοφριωμένος· ἤξερε κι ἐκεῖνος ὅπως κι ἐμεῖς ὅτι «αὐτοὶ» εἶχαν «δουλέψει» κοντὰ δύο αἰῶνες γιὰ νὰ καταφέρουν νὰ μπάσουν τὸν Ἰνδουϊσμὸ σὰν δῆθεν εἶδος γυμναστικῆς σ' ὅλους τούς τομεῖς τῆς ζωῆς τῶν Δυτικῶν κοινωνιῶν κι ἐμεῖς ξεκινούσαμε μόλις πρὶν 4 χρόνια νὰ ἐνημερώνουμε ἐπισήμως ἕνα πλῆθος διαβρωμένο ἀπὸ τὰ «πρωινάδικα» τῆς TV καὶ τούς ἄλλους σχετικούς διακινητές...
Ἀναζητήσαμε τὸν φορέα στὸ διαδίκτυο: «Τονικὸ Ὠδεῖο Ἀθηνῶν», Παπαδιαμαντοπούλου, Ἀθήνα καὶ τὸ σχετικὸ ὑποκατάστημα «Τονικὸ Ὠδεῖο Παλλήνης», Λεωφ. Μαραθῶνος, Παλλήνη.
Τὸ σύνολο τῶν δραστηριοτήτων του δείχνει μία σοβαρὴ ἐκπαιδευτικὴ ἐπιχείρηση μὲ ἀντικείμενα τὸ ἆσμα καὶ τὸν χορὸ 1, ὅμως δὲν λείπουν δυστυχῶς καὶ τὰ δύο τμήματα Γιόγκα (Yoga) καὶ Πιλάτες (Pilates) ὅπου ἐκπαιδεύτρια τυγχάνει ἡ κ. Μαρία Χατζοπούλου.
Ἀλλὰ, ἄς μελετήσουμε τὰ ὅσα ἡ Σχολὴ ἀναφέρει πρὸς τοὺς πελάτες της σχετικὰ μὲ τὴ γιόγκα: «Ἡ γιόγκα εἶναι ἕνας ἐξαιρετικὸς τρόπος ἐκγύμνασης τοῦ σώματος, ποὺ συνδυάζει τὴ μυϊκὴ ἐνδυνάμωση μὲ τὴν εὐλυγισία, τὶς διατάσεις μὲ τὴν ἀναπνοή. Κινοῦμε τὸ σῶμα σὰν ἕνα σύνολο ἑνιαῖο, μὲ ὁδηγὸ τὴν ἀναπνοὴ σὲ κάθε μας βῆμα. Οἱ ἀσκήσεις εἶναι κατάλληλες γιὰ ὅλες τὶς ἡλικίες, ἐνῶ λαμβάνουμε πάντα ὑπ’ ὄψιν τὶς ἀνάγκες καὶ τοὺς περιορισμοὺς τοῦ κάθε σώματος. Ἡ γιόγκα δὲν εἶναι θρησκεία. Εἶναι ἡ ἐπιλογὴ νὰ βαδίσουμε τὸ δρόμο τῆς προσωπικῆς μας ὑγείας μέσα ἀπὸ τὴ σωματικὴ δραστηριότητα. “Γιόγκα” σημαίνει “ἔνωση”. Μὲ τὸ σῶμα, τὸ νοῦ, τὴν καρδιά. Μὲ τὸν ἑαυτό μας 2».
Δὲν γνωρίζουμε ἂν ἡ ἀνωτέρω περιγραφὴ προέρχεται ἀπὸ κάποιον ὑπεύθυνο τοῦ Ὠδείου ἢ ἀποτελεῖ συγγραφὴ τῆς κ. Μ. Χατζοπούλου· οὕτως ἢ ἄλλως θὰ χαρακτηρίζαμε τό κείμενο ἐλλιπὲς καὶ παραπλανητικό. Θὰ προσπαθήσουμε δὲ νὰ τὸ ἀνασκευάσουμε μερικῶς λόγω καὶ ἐλλείψεως χώρου: Ἡ γιόγκα ΔΕΝ εἶναι ἕνας ἐξαιρετικὸς τρόπος ἐκγύμνασης τοῦ σώματος, ἀλλὰ οἱ ἀσκήσεις δῆθεν γυμναστικῆς ποὺ γίνονται κατὰ τὴν γιόγκα εἶναι στατικὲς ἢ πολὺ ἀργές. Στατικὲς σημαίνει ὅτι ὁ ἀσκούμενος μένει ἀκίνητος, σὲ μία στάση, γιὰ ἀρκετὴ ὥρα. Στὴν καλύτερη περίπτωση γίνονται κατὰ τὴν διάρκεια τῆς γιόγκα–«γυμναστικῆς» πολὺ ἀργὲς κινήσεις. Ἑπομένως, ΔΕΝ ὑπάρχει στὴ γιόγκα ἡ ἀπαραίτητη προϋπόθεση τῆς γυμναστικῆς (δυναμικὴ ἄσκηση ἀντοχῆς – ἄσκηση ἀερόβιου τύπου) 3.
Οἱ ἀσκήσεις ΔΕΝ εἶναι κατάλληλες γιὰ ὅλες τὶς ἡλικίες, «ἡ ἴδια ἡ Ἕνωση Γιόγκα στὴν Ἀμερικὴ λέει ὅτι τὰ παιδιὰ κάτω τῶν 16 ἐτῶν δὲν πρέπει νὰ κάνουν γιόγκα, διότι αὐτὴ μπορεῖ νὰ βλάψει τὸ σῶμα τους» 4.
Ἀλλά τὸ κείμενο τοῦ Τονικοῦ Ὠδείου ἐπιμένει: «Ἡ γιόγκα δὲν εἶναι θρησκεία». Ὅμως ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος δηλώνει τὸ ἀντίθετο μὲ τὸ Δελτίο Τύπου τῆς 16ης Ἰουνίου 2015, τὸ ὁποῖο παραθέτουμε κατωτέρω:
«Στὸ πλαίσιο τοῦ σεβασμοῦ τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας, ἡ ὁποία στὴν Ἑλλάδα εἶναι συνταγματικῶς κατοχυρωμένη καὶ σεβαστῆ, ἀλλὰ καὶ τῆς ποιμαντικῆς της εὐθύνης γιὰ τὴν ἀποφυγὴ δημιουργίας κλίματος θρησκευτικοῦ συγκρητισμοῦ, μὲ ἀφορμὴ τὴν πρόσφατη καθιέρωση ἀπὸ τὸν ΟΗΕ τῆς 21ης Ἰουνίου ὡς "Παγκόσμιας Ἡμέρας Γιόγκα", ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὑπενθυμίζει στὸ χριστεπώνυμο Πλήρωμα ὅτι: ἡ "Γιόγκα" ἀποτελεῖ θεμελιῶδες κεφάλαιο τῆς θρησκείας τοῦ Ἰνδουϊσμοῦ, ἔχει ποικιλομορφία σχολῶν, κλάδων, ἐφαρμογῶν καὶ τάσεων καὶ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ "εἶδος γυμναστικῆς".
Ὡς ἐκ τούτου ἡ "Γιόγκα" τυγχάνει ἀπολύτως ἀσυμβίβαστη μὲ τὴν Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ Πίστη μας καὶ δὲν ἔχει καμία θέση στὴ ζωὴ τῶν Χριστιανῶν» 5.
Τέλος, τὸ Τονικὸ Ὠδεῖο δηλώνει: «“Γιόγκα” σημαίνει “ἔνωση”. Μὲ τὸ σῶμα, τὸ νοῦ, τὴν καρδιά. Μὲ τὸν ἑαυτὸ μας».
Ἐμεῖς θὰ ἀπαντήσουμε μὲ τὴν δήλωση ἑνὸς ἀντίστοιχου, πρὸς τὸ Τονικὸ Ὠδεῖο, φορέα «Ἡ λέξη Γιόγκα προέρχεται ἀπὸ τὴ σανσκριτικὴ λέξη yuj καὶ σημαίνει ἕνωση καὶ περιγράφεται ὡς ἡ ἕνωση τῆς ἀτομικῆς συνείδησης-πνεύματος μὲ τὴ συμπαντικὴ συνείδηση-πνεῦμα» 6. Ἡ δὲ «συμπαντικὴ συνείδηση-πνεῦμα», συμπληρώνουμε ἐμεῖς, ἀναφέρεται στὸν «θεὸ» ἢ μᾶλλον στὸν «θεὸ-Ἑαυτό», δηλαδὴ ἡ γιόγκα «ὑπόσχεται» τὴν ἀνέλιξη τοῦ ἀνθρώπου σὲ «κατὰ φύσιν θεό»!
Καὶ κάτι ἀκόμη. Ἡ δήλωση τοῦ Τονικοῦ Ὠδείου ὅτι «Ἡ γιόγκα δὲν εἶναι θρησκεία» μήπως ἀποτελεῖ κρυφὴ ἀποδοχὴ γιὰ τὸ ἀντίθετο; Θὰ μποροῦσαν ἄραγε νὰ χρησιμοποιήσουν αὐτὴ τὴν πρόταση γιὰ τὰ μαθήματα Μπαλέτου ἢ Flamenco πού διδάσκουν ἐκεῖ;
Τώρα ποὺ ἔγινε σαφὲς τί κρύπτεται πίσω ἀπὸ τὴ γιόγκα θὰ παραθέσουμε καὶ τὸ βιογραφικό τῆς κ. Μαρίας Χατζοπούλου, ποὺ διδάσκει Γιόγκα καὶ Πιλάτες στὸ Τονικὸ Ὠδεῖο, ἀλλὰ καὶ ἀλλοῦ: «Εἶναι ἀπόφοιτή του Ἐθνικοῦ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν τοῦ Τμήματος Φυσικῆς Ἀγωγῆς καὶ Ἀθλητισμοῦ, καθὼς καὶ τοῦ Παντείου Πανεπιστημίου τοῦ Τμήματος Κοινωνιολογίας. Ἐκπαιδεύθηκε δέ κατά: 1996–1997 BCH Fitness Colege–Ἐκπαίδευση Fitness Aerobic καὶ Step. 2004 Μετεκπαίδευση Pilates. 2006 Μετεκπαίδευση Gyrotonic expansion system. 2008 Μετεκπαίδευση Gyrokinesis. 2010 Μετεκπαίδευση Dynamic Hatha Yoga. Ἀπὸ τὸ 1996 ἕως σήμερα παρέχει «ὑπηρεσίες ἀθλητικῆς ψυχαγωγίας» (διδασκαλία Aerobic, Pilates, Gyrotonic, Gyrokinesis καὶ Yoga). Ἔχει δεκαοκτάχρονη προϋπηρεσία σὲ γυμναστήρια καὶ studio μὲ ἐμπειρία στὸ χῶρο τοῦ Fitness. Εἰδικὴ ἐκπαίδευση σὲ Pilates, Gyrotonic καὶ Gyrokinesis μὲ παράλληλη 6χρονη ἐνασχόληση ὡς personal trainer 7.
Ἕνα πλούσιο βιογραφικὸ μὲ ἔμφαση σὲ πολλὲς πρακτικὲς ἐν χρήσει ἀπὸ τὸ σύνδρομο τῆς Νέας Ἐποχῆς (New Age), ὅπως Yoga, Pilates, Gyrotonic, Gyrokinesis γιὰ τὰ ὁποῖα (Gyrotonic καὶ Gyrokinesis) θὰ ἐνημερώσουμε ἐν καιρῶ.
Κι ἄς δοῦμε καὶ κάποια συμπληρωματικὰ γιὰ τὸ Πιλάτες ὅπως παρουσιάζεται ἀπὸ τὸ Τονικὸ Ὠδεῖο:
«Τὸ Pilates ἀποτελεῖ μία ἀπὸ τὶς πιὸ διάσημες μεθόδους γυμναστικῆς στὸ σύγχρονο δυτικὸ κόσμο. Ξεκίνησε ἀπὸ τὴν Ἀμερική, ἀπέκτησε φανατικοὺς ὀπαδοὺς καὶ τὰ τελευταῖα χρόνια ἄρχισε νὰ διαδίδεται καὶ στὴν Ἑλλάδα. Ἡ μέθοδος αὐτὴ ἀπαιτεῖ ἔντονη σωματικὴ προσπάθεια, ἀλλὰ καὶ πνευματικὴ συμμετοχή. Εἶναι ἕνας συνδυασμὸς βασικῶν ἀρχῶν τῆς γιόγκα καὶ ἄλλων παραδοσιακῶν μεθόδων ἄσκησης ποὺ προέρχονται ἀπὸ τὶς ἀνατολικὲς φιλοσοφίες, μὲ τὴ δυναμικὴ μεταγενέστερων δυτικῶν μεθόδων. Ἀπευθύνεται σὲ ὅλους τους ἀνθρώπους καὶ εἶναι ἰδιαίτερα εὐεργετική, γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση ὅλων τῶν προβλημάτων, ποὺ ἀπορρέουν ἀπὸ τὸ σύγχρονο lifestyle. Ἄσχετα μὲ τὸ πόσο γυμνασμένος εἶναι κανείς, ἡ μέθοδος Pilates εἶναι ἡ ἰδανικὴ ἄσκηση, ποὺ ἀνταποκρίνεται στὶς ἀνάγκες ὅλου τοῦ κόσμου, ἀπὸ ἀνθρώπους ποὺ κάνουν καθημερινὰ ὧρες καθιστικῆς ζωῆς, μέχρι ἀθλητὲς» 8.
Δὲν θὰ συμπληρώσουμε πολλὰ στὰ ὅσα παραπάνω ἀποκαλυπτικά μᾶς λέει τὸ κείμενο τοῦ Τονικοῦ Ὠδείου, παρὰ τὸ ὅτι ὁ Ἰωσὴφ Πιλάτες (Joseph Pilates), ὁ δημιουργός τῆς «μεθόδου», ἦταν θερμὸς θιασώτης τῆς γιόγκα κι ὅτι τὸ Πιλάτες προϋποθέτει συγκέντρωση-διαλογισμὸ στὴν κοιλιά, στὸν «οἶκο τῆς δύναμης» (PowerHouse) ἢ ἡλιακὸ πλέγμα καθ' ὅλη τή διάρκεια τῶν «ἀσκήσεων», εἰδάλλως οἱ «ἀσκήσεις» δὲν εἶναι παρὰ διατάσεις, γυμναστικὴ ἐδάφους, ἐνόργανη γυμναστικὴ καὶ βάρη.
Τὰ περιεχόμενα τοῦ ἐν λόγω ἄρθρου ἀποτελοῦν ἀπόψεις ἐπιστημονικὲς καὶ ἐκκλησιαστικὲς καὶ δὲν ἔχουν τὴν πρόθεση νὰ προσβάλουν τὴν τιμὴ καὶ τὴν ὑπόληψη κανενός, τὶς ὁποῖες δηλώνουμε ὅτι σεβόμεθα δεόντως.

_______________________
1 https://toniko.gr/tmimata/
2 https://toniko.gr/tmimata/sxoli-xorou/yoga/
3 http://www.antibaro.gr/article/611
4 Ἑλένης Ἀνδρουλάκη http://archive.is/85eB8
5 http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/heresies/repository/dt_yoga_16062015.pdf
6 https://www.yogacademy.gr/training/purpose
7 https://toniko.gr/our_team/maria-chatzopoulou/
8 https://toniko.gr/tmimata/sxoli-xorou/pilates/

 


Όσοι έχουν διαβάσει το συγκεκριμένο άρθρο συνήθως διαβάζουν επίσης τα παρακάτω:


Print-icon 


Εγγραφή στο κανάλι μας στο Viber
Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης