Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

Τό Φανάρι κατηγορεῖ εὐθέως τό Πατριαρχεῖον Μόσχας διά ὑπονομευτικήν δρᾶσιν ἐναντίον του. Εἰς τὰ ἄκρα σύγκρουσις ὡς ἀποκαλύπτουν τρεῖς ἐπιστολαὶ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου.

Ἡ Ἑλλάς χρειάζεται πολιτικούς τοῦ «ΟΧΙ» καί τοῦ «ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ». Ὑπό τοῦ Σεβ. Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Νικολάου.

Ὁ Σεβ. Πειραιῶς ἀπαντᾶ εἰς τόν φιλοπαπικόν παραλήρημα τοῦ Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας κ. Θεοδώρου. Διετύπωσε θέσεις ξένας πρὸς τὴν διδασκαλίαν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ τῆς Παραδόσεως, ὁ δεύτερος τῇ τάξει Πατριάρχης.

  Τὸ Πατριαρχεῖον Ἀντιοχείας ἀπειλεῖ τὰ Ἱεροσόλυμα μὲ διακοπὴν τῆς «Κοινωνίας» διὰ τὸ θέμα τοῦ Κατάρ.

Ὁ πλούσιος καὶ ὁ πτωχὸς Λάζαρος. Τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Μάρκου Κ. Μανώλη.

Τὴν παρέμβασιν τῆς Ἀστυνομίας ἐζήτησεν ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης μετὰ τὰς φρικαλεότητας ἱεροσύλων εἰς Ἱ. Ναούς.

Ἡ «σκληρὰ γλῶσσα» τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου εἰς τὴν Ἱ. Μονὴν Ἁγ. Παντελεήμονος τοῦ Ἁγ. Ὄρους.

Δεήσεις καί ὕμνοι ὑπέρ τοῦ σφαγέως τοῦ Ἑλληνισμοῦ Κεμάλ Ἀτατούρκ ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου.

Ἐπιτέλους ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἐστράφη ἐναντίον πολιτικῶν καὶ δημοσιογράφων διὰ τὰς αὐτοκτονίας.

«Κραυγὴ ἀγωνίας» ὑπὸ τοῦ Μητροπολίτου Γερμανίας κ. Αὐγουστίνου διὰ τὸ μέλλον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης