Κυκλοφορεῖ
τὸ φύλλον 4.12.15
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

 

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

Ἡ ἱερότης τῆς Πάτμου καταπατεῖται. Ἡ οἰκουμενιστικὴ ἐμμονὴ τοῦ Φαναρίου ἀσκεῖ πιέσεις διὰ τὴν κατίσχυσιν τοῦ ἑνωτισμοῦ

➢ Ποῖος εἶναι ὁ κανονικὸς Ἐπίσκοπος τοῦ Ἁγίου Ὄρους;

➢ Ἡ ἔρις Κων/πόλεως καὶ Μόσχας διὰ τὸ αὐτοκέφαλον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Πολωνίας. Γράφει ὁ π. Ἀνδρέας Μπορκόφσκυ, καθηγ. εἰς τήν ἕδραν Ὀρθ. Θεολογίας τοῦ Πανεπιστ. Bialystok τῆς Πολωνίας.

➢ Διὰ τὴν «περὶ ἰκανοποιήσεως τῆς θείας δικαιοσύνης» θεωρία. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου Μεταλληνοῦ

➢ Ἀπὸ τὴν γενοκτονίαν τῶν Ποντίων εἰς τὴν γενοκτονίαν τῶν μνημονίων

➢ Διατί δίδονται εἰς τὰς Στοὰς οἱ φοβεροὶ ὅρκοι; Ποῖα εἶναι τὰ “βαρύτιμα” μυστικά, ποὺ θέλουν νὰ “κρύψουν” οἱ μασόνοι;

➢ Ὁ Ἅγιος Σάββας. Τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Μάρκου Κ. Μανώλη (†).

➢ «Τὸ Σύμφωνο Συμβίωσης εἶναι ὅπως ἕνα συμβόλαιο ἀγοραπωλησίας».

➢ Τὰ Πατριαρχεῖα εἰς τὸν κλοιὸν τῆς Ἀμερικανικῆς καὶ Ρωσικῆς πολιτικῆς.

➢ Ποῖος τελικὰ ἀναγνωρίζεται ἀπὸ τὸν Πατριάρχην Νέας Ρώμης Κανονικὸς Ἐπίσκοπος τοῦ Μονάχου, ὁ Σεβ. κ. Αὐγουστῖνος ἢ ὁ Καρδινάλιος κ. Reinhard Marx;

➢ Ἀποφάσεις Συνόδου Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας.

➢ Συνάντησις Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καὶ Πρωθυπουργοῦ τῆς Ἑλλάδος.

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης