«Η Ορθόδοξος Εκκλησία φρονεί, ότι πάσα ένωσις δέον να στηρίζεται επί της κοινής πίστεως και ομολογίας της αρχαίας αδιαιρέτου Εκκλησίας των επτά Οικουμενικών Συνόδων και των οκτώ πρώτων αιώνων... Αδυνατούμεν να εννοήσωμεν ένωσιν, περιοριζομένην εις ελάχιστα κοινά σημεία, διότι κατά την Ορθόδοξον Εκκλησίαν, όπου ελλείπει ολοκληρία της πίστεως, εκεί ουδεμίαν δύναται να υπάρξη κοινωνία εν τοις μυστηρίοις... Εν τοις ζητήμασι πίστεως και θρησκευτικής συνειδήσεως, κατά την Ορθόδοξον Εκκλησίαν, ουδείς χωρεί συμβιβασμός...». («Εκκλησία», αριθμ. 5, 1927).  

(Αίρεση και Ορθοδοξος Εκκλησία)

Εκ του βιβλίου «ΤΟ ΔΙΑΜΑΝΤΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΔΕΝ ΝΟΘΕΥΕΤΑΙ» ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»   Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης