Κυκλοφορεῖ
τὸ φύλλον 13.10.17
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

➢ ΝΕΑΝ ΛΑΟΣΥΝΑΞΙΝ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ Η ΙΕΡΑΡΧΙΑ; Ὅλοι ἑνωμένοι αὐτήν τήν ὥραν εἰς τό ἀρραγές μέτωπον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τῆς Κρήτης καί τοῦ Ἁγίου Ὄρους!

➢ 2.500 ΑΓΙΟΡΕΙΤΑΙ: ΑΠΟΣΥΡΕΤΕ ΤΟΥΣ ΦΑΚΕΛΟΥΣ ΔΙΔΑΧΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ.

➢ ΚΛΗΡΟΣ ΚΑΙ ΛΑΟΣ ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΝΤΑΙ!

➢ Διερχόμεθα μίαν γενικὴν κρίσιν, ἀλλ’ ὑπάρχει θαυμαστὴ ΛΥΣΙΣ. Τοῦ πρεσβυτέρου π. Γεωργίου Σ. Κουγιουμτζόγλου, Ταξιάρχου ἐ.ἀ.

➢ Θεολογικά κατασκευάσματα ἐκ τῆς Περγάμου. Γράφει ὁ Μοναχὸς Παΐσιος Καρεώτης, Καθηγητὴς Ἀθωνιάδος Σχολῆς.

➢ Ἐνδεχομένη διεξαγωγή δημοψηφίσματος εἰς Θράκην; Τοῦ κ. Γεωργίου Τραμπούλη, θεολόγου, Διευθυντοῦ Συντάξεως τοῦ Ὀρθοδόξου Τύπου.

➢ Ἡ Ἑλλάς πεθαίνει. Τοῦ κ. Βασιλείου Χ. Στεργιούλη, Θεολόγου.

➢ Ὁ βιωματικὸς λόγος τῆς Ὀρθοδοξίας. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.

➢ Κίνημα μαζικῆς διαμαρτυρίας τῶν γονέων μὲ ἐπιστροφὴν τῶν ἀντορθοδόξων βιβλίων τῶν Θρησκευτικῶν.

➢ Ὁμοφυλοφιλία: Τί θέσιν λαμβάνουν ψυχιατρικὴ- ψυχολογία. Γράφει ὁ Ἀρχιμ. π. Νεκτάριος Ζιόμπολας.

➢ Οἱ ὅροι προσχωρήσεως τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας εἰς τὴν Εὐρωπαϊκὴν Ἕνωσιν.

➢ Ὁμοφυλοφιλία: Τὸ ἀποκορύφωμα τῶν κακῶν! Τοῦ κ. Κ. Γ. Παπαδημητρακοπούλου.

➢ Ἡ Γλῶσσα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Γράφει ὁ Πρεσβύτερος π. Εὐστάθιος Κολλᾶς, Θεολόγος, Ἐκκλ/κὸς Συνήγορος, Ἐπ/μος Πρ/δρος Συνδέσμου Κληρικῶν Ἑλλάδος.

➢ Ὀφέλη τῆς κοινωνίας ἀπὸ τοὺς «σταυροφόρους» Χριστιανούς. Καθηγητὴς Χαράλαμπος Μπούσιας, Μέγας Ὑμνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας.

➢ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης: Ἀποδόμησις τὰ θρησκευτικά, τὸ φῦλον καὶ ἡ ἀναθεώρησις.

➢ Ἐψηφίσθη ὁ ὀλέθριος νόμος τοῦ φύλου! Ἕπεται τὸ νομοσχέδιον διὰ τὴν κάνναβιν!

➢ Ἡ Βουλὴ ἀδιαφόρησε πλήρως διὰ τὴν ἀντίθεσιν τῆς Παιδοψυχιατρικῆς Ἑταιρείας!

➢ Βουλευταὶ ἀπεκάλεσαν τοὺς Ἱεράρχας «Τεχεράνη»!

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης