Slujbe Bisericești, canoane de rugăciune, cântari bisericești…


Să vă îngrijiți de tropare, canoane, de slăvirea lui Dumnezeu, de dragostea dumnezeiească. Toate sfintele cărți ale Bisericii noastre - Octoihul, Ceaslovul, Psaltirea, Mineiele – cuprind cuvinte sfinte, de dragoste către Hristosul nostru. Când vă dăruiți acestei strădanii cu înflăcărare, sufletul vostru se va sfinți în chip lin, tainic, fără să vă dați seama. ( Pr. Porfirie)1 - 24 / 25
Grupul Psaltic al Mânăstirii Sf. Sava... (26/3/2011)


Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Disclaimer