Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

«Ἔκπτωτοι» ἐκηρύχθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Σερρῶν καὶ Ἱερισσοῦ; Μετὰ τὴν ἐπίσκεψιν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου εἰς τὴν Μακεδονίαν.

Ἐκ βαθέων κραυγὴ ἀγωνίας καὶ μετανοίας. Κατὰ τὸν λαὸν καὶ οἱ ἄρχοντες, ἀλλά καί κατά τήν ἐπιλογήν μας!

Ὁ ὅσιος Φιλόθεος Ζερβάκος διά τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον. Γράφει ὁ Πρωτοπρεσβύτερος π. Θεόδωρος Ζήσης, Ὁμότιμος Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ.

Μόνον ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία διδάσκει τὴν ἀγάπην καὶ τὴν εἰρήνην. Σχολιασμὸς Συνεδρίου «Θρησκεία καὶ βία». Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πειραιῶς κ. Σεραφείμ.

«Ἐπειδήπερ εἰδώλων κατεφρόνησεν». Toῦ κ. Βασιλείου Χαραλάμπους, θεολόγου.

Ἰησοῦς ὁ ἀπὸ Ναζαρέτ. Τοῦ κ. Βασιλείου Χ. Στεργιούλη, Θεολόγου.

Σεβ. Κονίτσης: Ἀγωνιζόμεθα διὰ τὰ δίκαια καὶ τὰ δικαιώματα τῶν Ἑλλήνων Βορειοηπειρωτῶν. Αὐτονομιακὸς ἀγὼν Βορείου Ἠπείρου (1914-2015).

Σεβ. Μητρ. Κοζάνης: Νὰ καταργηθῆ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν!

Ἡ Βαβὲλ τοῦ Π.Σ.Ε. ὁμολογεῖ τὸ ἀδιέξοδόν της.

Ἐπέκτασις τῆς ἐπιρροῆς τοῦ Πατρ. Μόσχας εἰς τὰ Βαλκάνια.

Ὁ Ἀρχ. Κύπρου ὡμίλησε διὰ τὸ δρᾶμα τῆς Ἀνατολῆς.
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης