Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

Νέα προκλητική ἐνέργεια τῆς Ἑνώσεως Ἀθέων Ἑλλάδος εἰς βάρος τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν. Ζητεῖ τήν κατάργησιν τῆς μεταφορᾶς τοῦ Ἁγίου Φωτός μέ ἔξοδα τοῦ Κράτους.

Σεβ. Πειραιῶς: Διατί οἱ Πεντηκοστιανοί συγκροτοῦν φοβεράν αἵρεσιν.

Μπράβο σας, Ἅγιοι ἀδελφοί! Κατωρθώσατε τό «ἀκατόρθωτο»! Τό «χριστιανόσημο»! Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλαβρύτων κ. Ἀμβροσίου.

Κυριακὴ τῆς Ἀπόκρεω. Τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Μάρκου Κ. Μανώλη.

Ὁ «Ἀρχιεπίσκπος» τῶν Οὐνιτῶν δὲν «ἁλωνίζει» μόνον εἰς τὴν Ἑλλάδα, ἐπεκτείνει τὰς δραστηριότητας του καὶ εἰς τὴν Ἀφρικήν.

Ποῦ βαδίζει ἡ Κύπρος; .

Ἡ καθιέρωσις τῶν καρναβαλικῶν ἐκδηλώσεων εἰς τήν Πάτραν κατά τόν 18ον αἰῶνα συμπίπτει μέ τήν ἔντονον παρουσίαν τῆς Μασονίας. Δημοσίευμα εἰς τό διαδίκτυον ὑποστηρίζει ὅτι αὗται σχετίζονται μέ τήν Ἑβραϊκήν ἑορτήν τοῦ Purim. Εἰς τήν Πάτραν συνεκροτήθη ἡ λεγομένη ἐθνική μεγάλη στοά τῆς Ἑλλάδος.

Πειράζει πού εἴμεθα Ὀρθόδοξοι; Μὲ ἀφορμὴν τὴν αἰφνιδίαν παραίτησιν τοῦ Πάπα. Τοῦ κ. Λάμπρου Σκόντζου, Θεολόγου – Καθηγητοῦ.

Προκλητικὴ ἡ κ. Θ. Δραγώνα ἐπανῆλθεν εἰς τήν… Θράκην προτείνουσα τὴν ἐκπαίδευσιν τῶν μουσουλμάνων εἰς τὴν τουρκικήν.

«Ἡ Ἐκκλησία νά μᾶς σώση ἀπό τήν Μασονίαν, ἡ ὁποία κυβερνᾶ τήν Ἑλλάδα» ὑπεστήριξεν ὁ τέως Ἐπιθεωρητής τοῦ ὑπουργείου Οἰκονομικῶν κ. Ἀθανασίου.

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης