Κυκλοφορεῖ
τὸ φύλλον 13.11.15
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

➢ «Ἡ τύχη τῆς Κυβερνήσεως θά εἶναι ἀνάλογη αὐτῆς τοῦ Δημ. Γούναρη». Μάθημα Θρησκευτικῶν - Τμῆμα Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν - Χωρισμὸς Κράτους - Ἐκκλησίας. Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πειραιῶς Σεραφείμ.

➢ Ἡ Ἑλληνικὴ δικτατορία τῆς ἀθεΐας. Ὅσον ἡ ἀθεΐα θά καταδυναστεύη τήν Κυβέρνησιν, τόσον αὕτη θά ὑπηρετῆ τήν ἀποσάθρωσιν τῆς Ἑλλάδος.

➢ Αἴτια τοῦ ἀδιεξόδου ἐκ τῆς κρίσεως. Ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Πρωθυπουργόν. Τοῦ Ἱερομονάχου Δαμασκηνοῦ Ἁγιορείτου.

➢ Ἡ παραβολὴ τοῦ καλοῦ Σαμαρείτου. Τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Μάρκου Κ. Μανώλη †.

➢ Αὐτοὶ ποὺ μένουν δι’ αὐτοὺς ποὺ φεύγουν. Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον. Μνήμη Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη. Τοῦ Σεβ. Μητρ. Κένυας Μακαρίου.

➢ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΝ: Σύμβολον «Ἀντίστασης»; Διαστάσεις τῆς ἀληθινῆς «Ἀντίστασης». Τοῦ κ. Παύλου Ἀθ. Παλούκα, Ἐπιτ. Σχολικοῦ Συμβούλου ΔΕ.

➢ Ἀνησυχητικαὶ διαρροαὶ διὰ τὴν ἵδρυσιν Τμήματος Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν!

➢ Ἡ παραβολὴ τοῦ καλοῦ Σαμαρείτου. Τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Μάρκου Κ. Μανώλη †.

➢ «Ὑστάτη  Ὥρα. Τοῦ Πρεσβυτέρου Ἀθανασίου Μηνᾶ.

➢ Ὁ ἀνεξέλεγκτος μονοκράτωρ τῆς Ὀρθοδοξίας, «ἀδελφός» τοῦ Πάπα καὶ ὑπήκοος τῶν ἀρνητῶν τοῦ Κυρίου.

➢ Τὸ Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων, ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησιολογία καὶ τὸ πρόβλημα ἑρμηνείας τῶν βιαιοπραγιῶν τοῦ Ἰσλάμ.

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης