Κυκλοφορεῖ
τὸ φύλλον 16.10.15
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

➢ Ἐπιδρομὴ Κάρτας τοῦ Πολίτη. Ὁ Ὑπoυργός Ἐσωτερικῶν κ. Παναγιώτης Κουρουμπλῆς φέρει τεραστίαν εὐθύνην! Τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Σαράντη Σαράντου, ἐφημερίου τοῦ Ἱ. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀμαρουσίου.

➢ Ἡ κοινωνικοπολιτικὴ μαρτυρία τῆς Ἐνορίας. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ.

➢ Ἡ «μετάφρασις τῶν ἕξ» κρινομένη ὑπό τό φῶς τῆς Παραδόσεως. Τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Μάρκου Κ. Μανώλη (†).

➢ Πατρ. Ἀθηναγόρας πρὸς Κ. Μελισσαρόπουλον: «μελετοῦμεν αὐτὸ ἐν μυστικῇ μεθ᾽ ὑμῶν ψυχικῇ ἐπικοινωνίᾳ καὶ ἀγαλλιάσει, ὅτι πλουτιζόμεθα ἐκ τῶν ὑψηλῶν σκέψεων τῆς ἡμετέρας Ἐντιμότητας. Ταῦτα δὲ πάντα... ἔχουσι τοποθετήσει τὴν ὑμετέραν Ἐντιμότητα εἰς τὴν γενναία καὶ τετιμημένην παρεμβολὴν τῶν συμμετόχων καὶ συνεργατῶν τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας ἐν τῇ προσπαθείᾳ αὐτῆς εἰς προώθησιν τῆς ἑνότητος τῶν Χριστιανῶν». Γράφει ὁ π. Ἀναστάσιος Κ. Γκοτσόπουλος, Πρωτοπρεσβύτερος Ἐφημέριος Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Πατρῶν.

➢ Περὶ τὰ Θρησκευτικά. Τοῦ Ἀρχιμ. Κων/νου Ραμιώτου, Πτυχ. Θεολογίας - τ. Δικαστοῦ.

➢ Ἡ προετοιμαζομένη Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος πιστὴ διάκονος τοῦ παναιρετικοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Τοῦ Ἀρχ. Παύλου Δημητρακοπούλου, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Αἱρέσεων καὶ Παραθρησκειῶν Ἱ. Μητροπόλεως Πειραιῶς.

➢ Ἀποτελεῖ ἐκκλησιολογικὴ στρέβλωσιν ἡ μὴ σύγκλησις Οἰκουμενικῆς Συνόδου, λόγῳ τῆς μὴ συμμετοχῆς τῶν Παπικῶν. Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.

➢ Δύο σκέψεις διά τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν. Τοῦ κ. Δημητρίου Κάτσουρα, θεολόγου.

➢ Διαμαρτυρία πολιτῶν τῶν Σερρῶν περὶ τοῦ «συμφώνου συμβίωσης» διὰ ὁμοφύλους.

➢ «Ὅπου γὰρ βούλεται Θεός, νικᾶται φύσεως τάξις». Τοῦ κ. Ἀνδρέου Μπαλάφα, θεολόγου.
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης