Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

Ἐματαίωσαν τήν ἐπίσκεψιν τοῦ αἱρεσιάρχου Πάπα εἰς τήν Ὀρθόδοξον Σερβίαν αἱ ἀντιδράσεις κλήρου-λαοῦ. Θά συμμετεῖχεν εἰς τάς ἐκδηλώσεις διά τό Διάταγμα τῶν Μεδιολάνων, κατά τάς ὁποίας θά ἐγίνετο ἡ ἀνακήρυξις τῆς ψευδοενώσεως, ὡς ἔλεγε.

Ἡ ἀγέραστη Νέα Ἐποχή τοῦ Χριστοῦ καί ἡ παλαιά «Νέα Ἐποχή» τοῦ Ἀντιχρίστου.  Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Θεοδώρου Ζήση.

Ἀρχιεπίσκοπος: Ἡ Ἐκκλησία δέν εἶναι παράταξις.

Ἡ ἀνάστασις τοῦ υἱοῦ τῆς χήρας τῆς Ναΐν. Πῶς πρέπει ὁ Χριστιανὸς νὰ ἀντιμετωπίζη τὸν θάνατον. Τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιμ. Μάρκου Μανώλη.

«Gay pride»… καί τά ἐπίλοιπα περί ὁμοφυλοφιλίας. Τοῦ ἀρχιμ. π. Σαράντη Σαράντου, ἐφημερίου Ἱ. Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀμαρουσίου.

Εἰς τὴν Ἱ. Σύνοδον τῆς Ἱεραρχίας τὸ θέμα τῆς ὁμοφυλοφιλίας;.

Τὰ φωτόνια εἰς τὸ σύμπαν δείχνουν τὸν Θεόν. Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Νικολάου.

«ΟΧΙ εἰς τὴν νομιμοποίησιν τῶν γάμων ὁμοφυλοφίλων» ἀπὸ τὴν συνέλευσιν τῶν κανονικῶν Ὀρθοδόξων ἐπισκόπων Ἀμερικῆς.

Αὐστηρότατα κριτήρια ὑπὸ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χαλκίδος διὰ τὴν τέλεσιν τῶν Ἱ. Μυστηρίων.

Μὲ τὴν ἁγιοπατερικὴν ὀργάνωσιν τῆς τοπικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας θὰ ἀντιμετωπισθοῦν αἱ καινοφανεῖς αἱρέσεις.

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης