Κυκλοφορεῖ
τὸ φύλλον 20.11.15
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

 

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

➢ Ἐπαίσχυντον Σύμφωνον Συμβιώσεως ὑπονομεύει τὸ μέλλον τῆς Ἑλλάδος. Ἐξέλιπεν ἡ αἰδὼς εἰς τὴν Κυβέρνησιν, ὥστε νὰ προωθῆ τὸ σύμφωνον συμβιώσεως; 

➢ Ὁ π. Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος Πατριάρχης καὶ Ἀρχιστράτηγος τῆς Ἐκκλησίας! Τοῦ Πρωτοπρ. π. Βασιλείου Ε. Βολουδάκη, Προϊσταμένου τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Πευκακίων Ἀθηνῶν.

➢ Ἐπίκειται ἀναθεματισμὸς τῆς Κυβερνήσεως ἐξ αἰτίας τοῦ συμφώνου συμβιώσεως; Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πειραιῶς Σεραφείμ.

➢ Προγαμιαῖαι σχέσεις, πορνεία καὶ Ὀρθόδοξος Πίστις. «Δοξάσατε δὴ τὸν Θεὸν ἐν τῷ σώματι ὑμῶν καὶ ἐν τῷ πνεύματι ὑμῶν, ἅτινά ἐστι τοῦ Θεοῦ».

➢ Κυριακὴ τοῦ ἄφρονος πλουσίου (Λουκ. ιβ´ 16-21). Αἱ περὶ πλούτου ἰδέαι τοῦ Μ. Βασιλείου. Τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Μάρκου Κ. Μανώλη.

➢ Ἀποκαλύψεις ΜΟΝΟΝ ΜΕ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ καί ΜΟΝΟΝ εἰς τὸν Ὀρθόδοξον Τύπον. Φρικτοὶ ὅρκοι - ἐρεβώδη μυστικά. Διατί δίδονται εἰς τὰς Στοὰς οἱ φοβεροὶ ὅρκοι; Ποῖα εἶναι τὰ “βαρύτιμα” μυστικά, ποὺ θέλουν νὰ “κρύψουν” οἱ μασόνοι;

➢ Οἱ Βούλγαροι, τὸ Οἰκ. Πατριαρχεῖον καὶ αἱ «Νέαι Χῶραι».

➢ Ἡ ἀριστερὰ ἀπορρίπτει τὴν γενοκτονίαν τῶν Ποντίων, γιατὶ μαζὶ τοὺς ἔσφαξαν ὁ Κεμὰλ καὶ ὁ Λένιν! Γράφει ὁ κ. Γ. Δημητρακόπουλος, Συνταξιοῦχος Ἐκπαιδευτικός.

➢ Ὁ σεβασμὸς καὶ ἡ ἀγάπη τοῦ π. Μάρκου διὰ τὰ παιδιά. Τῆς κ. Δήμητρας Γριτσοπούλου, θεολόγου.

➢ Εἰς ἐξέλιξιν μία ἰσχυροτάτη σύγκρουσις ἐντὸς τῶν τειχῶν τοῦ Βατικανοῦ!

➢ Ἀποκλειστικόν: Οἰκουμενιστικὴ ἡ ὁμιλία τοῦ Γέροντος Περγάμου εἰς τὸ Μόναχον.

➢ Ἔκπληξις τῆς Ἱ. Μ. Χίου εἰς τὸν Πρόεδρον τῆς Δημοκρατίας.

➢ Ἡ «Γένεσις» τοῦ μακ. Ἀρχιμ. Ἰωὴλ Γιαννακοπούλου. Τοῦ κ. Δημητρίου Κτενᾶ, φιλολόγου. 

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης