Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

«Ἡ Συμφωνία τῆς Ραβέννης διασπᾶ τὴν ἑνότητα τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καὶ πρἐπει νὰ ἀνακληθῆ». Διακηρύσσει ὁ «θιασώτης» τῆς οἰκουμενιστικῆς κινήσεως Μητροπολίτης Ζιμπάμπουε κ. Σεραφείμ.

Ὀρθόδοξοι, μὲ ἐνυπόγραφον ἐπιστολήν των, καλοῦν τὸν Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην κ. Βαρθολομαῖον νὰ ἐπιστρέψη εἰς τὴν Ὀρθόδοξον Παράδοσιν.

«Ὅτι Παιδίον ἐγεννήθη ἡμῖν, Υἱός, καὶ ἐδόθη ἡμῖν» ἡ καταγωγή μας! Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Βασιλείου Βολουδάκη.

Ἡ παρερμηνεία τοῦ «ἵνα πάντες ἕν ὦσι» ὑπὸ τῶν οἰκουμενιστῶν. Τοῦ Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.

Ἐπιτρέπεται ἡ συμπροσευχὴ μετὰ αἱρετικῶν; Τοῦ Ἀρχιμ. Κυρίλλου Κωστοπούλου, Ἱεροκήρυκος Ἱ. Μ. Πατρῶν Δρος Κανονικοῦ Δικαίου.
Ὀσμὴ θανάτου ἀναδίδεται ἀπὸ τὴν Θεσσαλονίκην ἀντὶ τοῦ μύρου τοῦ Μυροβλύτου πολιούχου της. Tοῦ κ. Xρήστου Kων. Λιβανοῦ.

Ἡ ΔΙΣ ἀφήνει ὑπονοούμενα ὅτι ὄπισθεν τῶν ἐπεισοδίων ἐναντίον τοῦ Σεβ. Σύρου εὑρίσκεται ὀργανωμένον σχέδιον Παπικῶν.

Ἡ Τουρκὶα θὰ ὠφεληθῆ ἀπὸ τὴν ἀλλαγὴν στάσεως ἔναντι τῶν δικαιωμάτων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ τῶν μειονοτήτων, ἐπισημαίνει ὁ ἀρχιδιάκονος τοῦ Φαναρίου.

Μία σημαντικὴ ἔκδοσις. Τοῦ π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ.

Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, ἡ Κυριακὴ ἀργία, ἡ Κοινωνία τῶν ἀνθρώπων καὶ τὸ μέγα λάθος τῶν Ἐκκλησιαστικῶν μας ταγῶν. Τοῦ Ἀρχ. Ἰωὴλ Κωνσταντάρου, Ἱεροκήρυκος Ἱ. Μ. Δρ. Πωγ. καὶ Κονίτσης.

Τριακόσια ἔτη ἀπὸ τὴν γέννησιν τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ. Τοῦ κ. Δημητρίου Νατσιοῦ, Δασκάλου.

Τί λέγει ἡ Ἁγία Γραφὴ διὰ τὴν ὁμοφυλοφιλίαν. Τοῦ κ. Χρήστου Σαλταούρα.
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης