«Πρωτότοκος πάσης κτίσεως» Η ερμηνευτική κακοποίησις τους χωρίου από τους Μάρτυρας του Ιεχωβά


«Πρωτότοκος πάσης κτίσεως»
(Κολ. 1, 15)

Η ερμηνευτική κακοποίησις του βιβλικού χωρίου από τους Μάρτυρας του Ιεχωβά

 

Του πρωτ. π. Βασιλείου Α. Γεωργοπούλου, Επικ. Καθ. Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ.

Είναι γνωστό ότι οι Μάρτυρες του Ιεχωβά είναι όχι μόνο αρνητές του Μυστηρίου της Αγίας Τριάδος, αλλά είναι γνωστοί και για την απορριπτική στάση τους για τις χριστιανικές εορτές, μεταξύ των οποίων ανήκουν και τα Χριστούγεννα (βλ. Ξύπνα, Δεκέμβριος 2010. Σκοπιά, 1.12.2014, σελ. 11). Για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά δεν σαρκώθηκε ο Υιός και Λόγος του Θεού, Θεός Αληθινός εκ Θεού Αληθινού.

Αντιθέτως, σύμφωνα με τους Μάρτυρες του Ιεχωβά: «Ως πρωτότοκος Γιος του Θεού, ο Ιησούς ήταν πνευματικό πλάσμα στον ουρανό προτού γεννηθεί ως άνθρωπος στη γη. (…) Μέσω του αγίου πνεύματος, ο Ιεχωβά Θεός μετέφερε θαυματουργικά τη ζωή του ουράνιου Γιου του στη μήτρα της Ιουδαίας παρθένας Μαρίας, ώστε να γεννηθεί ως τέλειος άνθρωπος» (βλ. Σκοπιά, 1.4.2011, σ. 5). Και αλλού αναφέρουν: «Ο Ιησούς γνώριζε την προέλευσή του. Στην πραγματικότητα, η ζωή του άρχισε πολύ πριν γεννηθεί στη γη. (…) Ο Ιησούς υπήρξε το πρώτο δημιούργημα του Θεού και συνέβαλε στη δημιουργία όλων των άλλων πραγμάτων. Εφόσον ήταν ο μόνος που δημιουργήθηκε άμεσα από τον Θεό, δικαίως μπορούσε να αποκαλείται ‘‘ ο μονογενής Γιος του Θεού ’’ Ιωάν. 1, 3, 14 και Κολ. 1, 15,16.

Μεταξύ των αγιογραφικών μαρτυριών που επικαλούνται οι Μάρτυρες του Ιεχωβά στην προσπάθειά τους να πείσουν ότι ο Υιός είναι το πρώτο και εξαίρετο κτίσμα του Ιεχωβά, επικαλούνται και το Κολ. 1, 15. Ο Υιός ισχυρίζονται σύμφωνα και με αυτό το χωρίο, δεν είναι Θεός, αλλά Πρωτότοκος = το πρώτο δημιούργημα του Ιεχωβά.

Ας αξιολογήσουμε το επιχείρημα. Ο συγκεκριμένος ισχυρισμός είναι τραγικός και μόνο ο μυθικός Προκρούστης θα μπορούσε να συναγωνιστεί την εταιρεία Σκοπιά στον τρόπο με τον οποίο κακοποιεί ερμηνευτικά τα αγιογραφικά χωρία στην προσπάθειά της να αποδείξει τους ισχυρισμούς της ως αληθινούς.

Το Πρωτότοκος προέρχεται από το ρήμα τίκτω, δηλαδή γεννώ και όχι δημιουργώ. Η εταιρεία Σκοπιά χρησιμοποιεί εν προκειμένω ως επιχείρημα τη γραμματική διαστρέβλωση μεταξύ των ρημάτων κτίζω και τίκτω, από το οποίο προέρχεται η λέξη πρωτότοκος.

Ο Θεός Λόγος δεν είναι πρωτόκτιστος, αλλά πρωτότοκος, προηγείται δηλαδή της δημιουργίας. Είναι Κτίστης και όχι κτίσμα. Είναι της ιδίας φύσεως με τον Γεννήτορα Θεό Πατέρα και αυτό γίνεται αντιληπτό και από το Αποκ. 1, 17, 18 όπου δηλώνεται ότι ο Υιός είναι Άναρχος και ως Άναρχος υπέρκειται της δημιουργίας ως Δημιουργός και δεν συναριθμείται στα δημιουργήματα.

Επιπλέον, το Πρωτότοκος του εδαφίου Κολ. 1, 15, κατανοείται ορθώς στα πλαίσια της ευρύτερης νοηματικής συνάφειας του Βιβλικού κειμένου. Στο Κολ. 1, 16 διευκρινίζεται ότι δι’ Αυτού, ως Δημιουργού δηλαδή και όχι ως δημιουργήματος, κτίστηκαν όλα όσα υπάρχουν στον ουρανό και στη γη, ενώ στο Κολ. 1, 17 τονίζεται η ασύγκριτη υπεροχή του Άκτιστου Θεού Λόγου και η διαφορά του από την κτιστή δημιουργία με το «και αυτός εστι προ πάντων».

Η εταιρεία Σκοπιά όμως δεν σταματάει εδώ. Στη Μετάφραση Νέου Κόσμου, που έχει η ίδια κατασκευάσει και άνετα μπορεί να χαρακτηριστεί ως η μεγαλύτερη κακοποίηση του Ιερού Κειμένου παγκοσμίως, διατυπώνει ένα απίθανο δικής της εμπνεύσεως ισχυρισμό, για να καταστήσει αληθοφανές το επιχείρημά της. Τι ισχυρίζεται; Ότι «μέσω αυτού δημιουργήθηκαν όλα τα άλλα πράγματα» (Κολ. 1, 16, 17). Τι παρατηρούμε μέσα από αυτή την απόδοση του χωρίου. Ότι ο Υιός είναι το πρώτο δημιούργημα, πριν από όλα τα άλλα πράγματα, όπως αναφέρουν, με αποτέλεσμα ο Κτίστης πάντων να υποβιβάζεται στο πρώτο και εξέχον κτίσμα, βοηθός του Ιεχωβά για τη δημιουργία της υπόλοιπης κτίσης.

Ολοκληρώνουμε την αναφορά στον όρο Πρωτότοκος και για να φανεί η ερμηνευτική κακοποίηση των Μαρτύρων του Ιεχωβά, πρέπει να επισημάνουμε και τα εξής: Ο όρος Πρωτότοκος στην Αγία Γραφή δεν δηλώνει μόνο ή πάντοτε αυτόν που διανοίγει πρώτος την μήτρα της μητέρας του (Αριθμ. 3, 12), αλλά δηλώνει και αυτόν που βρίσκεται σε σχέση υπεροχής με κάποιον ή κάτι άλλο. Το βλέπουμε στον Ψαλμ. 88, 28, όπου ομιλεί ο Θεός για τον Δαβίδ και τον χαρακτηρίζει ως Πρωτότοκό του, που θα Τον καταστήσει Ύψιστον επί τους βασιλείς της γης. Έτσι και στο Κολ. 1, 15 Πρωτότοκος είναι ο Θεός Λόγος που έγινε σάρκα (Ιωάν. 1, 1) και που ως Πρωτότοκος και όχι πρωτόκτιστος «πάντα δι’ αυτού εγένετο» (Ιωάν. 1, 3).

Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η νοηματοδότηση του όρου Πρωτότοκος των Μαρτύρων του Ιεχωβά ταυτίζεται απόλυτα με τη νοηματοδότηση του όρου από τους αρχαίους Αρειανούς.

Ορθόδοξος Τύπος, Αριθμός Φύλλου 2050, 19 Νοεμβρίου 2014
Ιερά Μονή Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου
Powered by active³ CMS - 30/9/2022 1:21:23 μμ