Κυκλοφορεῖ
τὸ φύλλον 5.5.17
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»


Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

➢ Τὸ Ἅγιον Φῶς καὶ αἱ «Ἐκκλησίαι»! Τοῦ Σεβ. Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας Ἀμβροσίου.

➢ Ὄχι εἰς τὸ νέον παιδομάζωμα τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν.

➢ «Δοκεῖται ὅτι εἰρήνην παρεγενόμην δοῦναι ἐν τῇ γῇ;».

➢ Αἱ προϋποθέσεις ἐφαρμογῆς τοῦ ΙΕ΄ Κανόνος τῆς Πρωτοδευτέρας. Τοῦ κ. Παναγιώτου Κατραμάδου.

➢ Ἡ καρποφορία τῆς καλῆς γῆς. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.

➢ Ἐπηρεάζει ἡ Μασονία τοὺς Ἄρχοντας καὶ τὴν πορείαν τῆς «φωτισμένης» Εὐρώπης μας;

➢ Τὸ Δυτικὸν πολίτευμα ὡς ἀλλοίωσις τοῦ «διὰ τοῦ Σταυροῦ» πολιτεύματος.

➢ Σύστασις, Ἀξία καί Λειτουργία τοῦ Προσώπου. Τοῦ κ. Μάρκου Ὀρφανοῦ(†), τ. Προέδρου τοῦ Δ.Σ. τῆς ΠΕΘ.

➢ Ἔμπονος κραυγή Κελλιωτῶν Πατέρων τοῦ Ἁγίου Ὄρους.

➢ Ἀπαντήσεις εἰς ἐρωτήσεις διὰ τὴν ὁμοφυλοφιλίαν μὲ τὸν κοινὸν νοῦν καὶ τὴν χριστιανικὴν πίστιν. Τοῦ κ. Θρασυβούλου Β. Κετσέα, ἰατροῦ.

➢ Ἀνοικτή Ἐπιστολή εἰς τόν κ. Ὑπουργόν Παιδείας. Γράφει ὁ κ. Δημήτριος Μερτζεμέκης, Νομικὸς – Οἰκονομολόγος.

➢ Ὁ κ. Μπουτάρης ἐπιθυμεῖ Τζαμὶ καὶ εἰς τὴν Θεσσαλονίκην. Ἐπιβεβαίωσις τοῦ Ο.Τ. διὰ τὸ Τέμενος.

➢ Ἡ Βαλκανική καί πάλιν εἰς ἀναταράξεις.

➢ Ἀφαιροῦν ὀνόματα Ἁγίων ἀπὸ Νοσοκομεῖα!

➢ Εἰς τί πραγματικὰ πιστεύει ὁ ὑποψήφιος πρωθυπουργός;

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης