Κυκλοφορεῖ
τὸ φύλλον 5.8.16
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»
 

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

➢ Πολιτικὴ ὑποτελείας μὲ εὐρωπαϊκὸν ἔνδυμα. Οἱ σύγχρονοι πολιτικοί διέψευσαν τά ὁράματα τῶν μεγάλων ἡγετῶν τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Γράφει ὁ πρωτοπρ. π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνός.

➢ Ὁ χωρισμός Ἐκκλησίας - Πολιτείας ὁδηγεῖ εἰς τήν «Κοσσοβοποίησιν» τῆς Θράκης. Τοῦ Σεβ. Πειραιῶς κ. Σεραφείμ.

➢ «Ἀλήθεια δὲν ξέρετε κ. Ὑπουργὲ τί φταίει»; Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ.

➢ Ὁ θεολογικὸς διάλογος τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ μὲ τὸ Ἰσλάμ. Εἰσήγησις τοῦ κ. Δημητρίου Ἰ. Τσελεγγίδη, Καθηγητοῦ Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπ. Θεσσαλονίκης εἰς τό Ἀντιαιρετικόν Σεμινάριον τῆς Ἱ. Μ. Γλυφάδας, Ε.Β.Β. & Β., τήν 30ήν Μαΐου 2016.

➢ Προσπάθειαι τοῦ Παπισμοῦ, ὅπως στηριχθῆ... ἐπὶ τῆς Ὀρθοδοξίας! Τοῦ ἀειμνήστου καθηγητοῦ Κωνσταντίνου Μουρατίδου.

➢ «Δὲν εἴμαστε στὴ φάση τοῦ relocation». Εἰσβολὴ λαθρομεταναστῶν (Ἑλλάδα - Γερμανία). Γράφει ὁ Δρ. Χρῆστος Ταγαράκης.

➢ Ἡ προσωποποίησις τῆς θυσιαστικῆς ἀγάπης. Τοῦ κ. Γ. Παναγιώτου.

➢  Μεταρρύθμισις ἢ ἀπορρύθμισις τῆς ἐκπαιδεύσεως; Τοῦ κ. Βασιλείου Χ. Στεργιούλη, Θεολόγου.

➢  Ἀναθεώρησις τοῦ Συντάγματος ἢ τῆς στρατηγικῆς τῆς Ἐκκλησίας;

➢ Ἄρνησις Παραλαβῆς τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη.

➢ Ἡ εὐθανασία ὑπὸ τὸ φῶς τῆς λογικῆς καὶ τῆς χριστιανικῆς ἠθικῆς. Τοῦ κ. Παύλου Παλούκα.

➢ Πρὸς Ἱεραρχίαν Κρήτης: «Ὑπηκούσατε εἰς τὸν Κύριον καὶ εἰς τὸ Πατριαρχεῖον».

➢ Ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων εἰς τὴν ὑπηρεσίαν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.

➢ Κοσμήτωρ Θεολογίας: «ἡ οἰκουμενικὴ ἰδέα ἦταν μία ἑνωμένη ἐκκλησία… οἰκοδομή μιᾶς παγκόσμιας κοινότητας».

➢ Πολιτικὸν συμφέρον ἥνωσε Παπικοὺς καὶ Προτεστάντας.

➢ Τρεῖς Πάπαι ὑποστηρίζουν τήν Οὐνίαν εἰς Ἀθήνας.

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης