Η ΚαΓκεΜπέ αποφαίνεται: ο Χριστιανισμός σώζει μία απειλούμενη κοινωνία (ήτοι Στάδια υπονομεύσεως μιας κοινωνίας)


Ἡ ΚαΓκεΜπέ ἀποφαίνεται: ὁ Χριστιανισμός σώζει μία ἀπειλούμενη κοινωνία
(ἤτοι Στάδια ὑπονομεύσεως μιᾶς κοινωνίας)

( Εἰσαγωγή -  Περιεχόμενα)

Τόσο οἱ πρόσφατες κλιμακούμενες ἐξελίξεις στήν πατρίδα μας ὅσο καί οἱ τρέχουσες στήν ὀρθόδοξη Οὐκρανία καί ἀλλοῦ, ἀναδεικνύουν τήν ἀξία τῆς πρό περίπου 30 ἐτῶν εἰδικῆς ἀναλύσεως ἑνός πρώην πράκτορα προπαγάνδας τῆς ΚαΓκεΜπε (KGB), περί τοῦ τρόπου ὑπονομεύσεως τῶν κοινωνιῶν ἀπό ξένες δυνάμεις. Ὁ Γιοῦρι Ἀλεξάντροβιτς Μπέζμενοφ (Τόμας Σούμαν, κατά τό δυτικό του ψευδώνυμο), ἀναλύει βάσει τῆς δικῆς του σχετικῆς σοβιετικῆς ἐκπαιδεύσεως, τό πῶς μία χώρα ἐντός 20 ἐτῶν μπορεῖ νά ὁδηγηθεῖ ἀπό ἕνα ἐξωτερικό ἐχθρό σταδιακῶς στήν διαφθορά της (demoralization), τήν ἀποσταθεροποίηση (destabilization), τήν κρίση (crisis) καί, τελικῶς, στήν ἐγκατάσταση ἑνός ἐντελῶς νέου, ἐξαρτωμένου ἀπό τόν ἐχθρό, καθεστῶτος (ὁμαλοποίηση-“normalization”). Ὁ Μπέζμενοφ τελειώνει τήν ἀνάλυσή του μέ τήν οὐσιαστικότατη, πρωταρχική  σημασία τῆς παραδοσιακῆς τοπικῆς θρησκείας καί τῶν ἠθικῶν ἀρχῶν γιά τή συνοχή καί σωτηρία ἑνός ἔθνους ἀπό τά παραπάνω στάδια κοινωνικῆς ὑπονομεύσεως. 

Ἡ σύγχρονη κατάσταση στήν πολύπαθη Οὐκρανία, ἡ ὁποία ὁδηγήθηκε στήν κρίση, ἔπειτα ἀπό ἀρκετά χρόνια διαφθορᾶς καί ἀποσταθεροποιήσεως, πολιτικῆς, οἰκονομικῆς καί ἐκκλησιαστικῆς, ὥστε νά μεταπέσει τελικῶς στά χέρια μή ἐκλελεγμένης κυβερνήσεως περιθωριακῶν στοιχείων, γιά νά «ὁμαλοποιηθεῖ», ἀποτελεῖ ἀπό τά πλέον ἁπτά παραδείγματα τῆς διαδικασίας ὑπονομεύσεως, ὄχι ὅμως πλέον ἀπό τήν πλευρά τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΕΡΟΣ Α΄ (Βιογραφικά στοιχεία)

- Βιογραφικά του Γιούρι Αλεξάντροβιτς Μπέζμενοφ
- Η θέση του Μπέζμενοφ υπέρ της θρησκείας

ΜΕΡΟΣ Β΄ (Ιστορική συνάφεια)

- Η αναβάθμιση της KGB επί Αντρόπωφ
- Διείσδυση της KGB μέσω διπλωματών και δημοσιογράφων
- Η εξωτερική πολιτική της Ε.Σ.Σ.Δ. χαρασσόταν από την KGB
- Οι ΗΠΑ ως στόχος των «δραστικών μέτρων»
- Η υπονόμευση και τα «δραστικά μέτρα» της σοβιετικής εξωτερικής πολιτικής
- Το ενδιαφέρον της σοβιετικής Μόσχας για την Ινδία

ΜΕΡΟΣ Γ΄ (Διάλεξη του Μπέζμενοφ στο Los Angeles, 1983)

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Α_1. Ορισμός της «υπονομεύσεως»
Α_2. Τί δεν είναι η κυρίως υπονόμευση
Α_3. Η υπονόμευση είναι παρατηρήσιμη (από όσους ενδιαφέρονται)
Α_4. Για να επιτύχει η υπονόμευση πρέπει να ευρίσκει ανταπόκριση
Α_5. Η ιστορία της μεθόδου της υπονομεύσεως του εχθρού· υπονόμευση αξιών 

Β. ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΕΩΣ

Β_1. ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ: Η διαφθορά μιας βιολογικής γενιάς (σε έξι τομείς)
Β_1α. Η διαφθορά εκμεταλλεύεται τις παρεκκλίσεις της κοινωνίας
Β_1β. Η διαφθορά της θρησκείας (1ο)
Β_1γ. Η διαφθορά της παιδείας (2ο)
Β_1δ. Η διαφθορά της κοινωνικής ζωής (3ο)
Β_1ε. Η διαφθορά της δομής εξουσίας (4ο)
Β_1στ. Η διαφθορά ως δυσφήμηση των δομών εφαρμογής του νόμου και της τάξεως (5ο)
Β_1ζ. Η διαφθορά των εργασιακών σχέσεων (6ο)
Β_1η. Ο απο-προσανατολισμός μιάς χώρας ως αποτέλεσμα της διαφθοράς

Β_2. ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ: Η αποσταθεροποίηση (σε τρεις τομείς)
Β_2α. Πρώτο βήμα αποσταθεροποιήσεως : στην οικονομία (αδυναμία συμβιβασμού)
Β_2β. Δεύτερο βήμα αποσταθεροποιήσεως : στον τομέα  
«νόμου και τάξεως » (αδυναμία διακανονισμού)
Β_2γ. Τρίτο βήμα αποσταθεροποιήσεως : μίντια (Μ.Μ.Ε.) και αφύπνωση - ανάδειξη «πυρήνων»

Β_3. ΤΡΙΤΟ ΣΤΑΔΙΟ: Η κρίση
Β_3α. Η δια της βίας αρπαγή της εξουσίας από εγκαθέτους
Β_3β. Η αναμονή κάποιου «σωτήρος», εν μέσῳ της κρίσεως

 Β_4. ΤΕΤΑΡΤΟ ΣΤΑΔΙΟ: Η «ομαλοποίηση»
Β_4α. Η προέλευση του όρου «ομαλοποίηση»
Β_4β. Η σοβιετική «ομαλοποίηση» σε Μπαγκλαντές, Αφγανιστάν και Γρενάδα

Γ. ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΕΩΣ

Γ_1. Άμυνα στο στάδιο της «ομαλοποιήσεως» (ανατροπή δια στρατιωτικής ισχύος)
Γ_2. Άμυνα στο στάδιο της κρίσεως (ανατροπή δια κεκαλυμμένης δράσεως)

Γ_3. Άμυνα στο στάδιο της αποσταθεροποιήσεως (ανατροπή δια προληπτικών μέτρων)
Γ_3α. Περιορισμός πολιτικών ελευθεριών των περιθωριακών στοιχείων (π.χ. ομοφυλοφίλων)
Γ_3β. Περιορισμός ισχύος συνδικαλιστών
Γ_3γ. Περιορισμός ισχύος ιδιωτικών εταιρειών
Γ_3δ. Άσκηση αυτο-ελέγχου (εγκρατείας)

Γ_4. Άμυνα στο στάδιο της διαφθοράς (ανατροπή δια της Θρησκείας και ιδεολογικής αντιστάσεως)
Γ_4α. Αποτροπή εισροής ξένης ιδεολογίας
Γ_4β. Αποτροπή εισροής ξένων πολιτιστικών στοιχείων (αντίθεση Φιλιππίνων και Ινδίας)
Γ_4γ. Επιστροφή στην παραδοσιακή Θρησκεία

Δ. ΕΠΙΛΟΓΟΣ

- Η αντίδραση στην υπονόμευση είναι η θρησκευτική Πίστη και η ηθική αντίσταση

Ἐκ τῆς ἱστοσελίδος ©impantokratoros.gr


Οἱ ἀποκαλύψεις τοῦ Μπέζμενοφ... (22/3/2014)
Διάλεξη ἀπομαγνητοφωνημένη τοῦ Γιοῦρι Μπέζμενοφ... (22/3/2014)


Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης