Κυκλοφορεῖ
τὸ φύλλον 21.6.19
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

➢ ΜΥΣΤΙΚΟΝ ΑΝΤΙΣΧΕΔΙΟΝ, «ΡΩΣΙΚΗ ΜΑΤΡΙΟΣΚΑ». Τὸ μέλλον τῆς παγκοσμίου Ὀρθοδοξίας καθορίζεται εἰς τὴν Οὐκρανίαν! Τοῦ Alexei Smirnov, θεολόγου.

➢ Τὸ «Αὐτοκέφαλον» οὐδεὶς ἀνεγνώρισεν οὔτε τοὺς σχισματικοὺς ἀνέπαυσε. Τοῦ Σεβ. Κυθήρων Σεραφείμ.

➢ ΑΘΕΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΕΠΕΒΑΛΕ ΤΡΕΙΣ ΕΘΝΑΡΧΑΣ- ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΟΥΣ. Γράφει ὁ κ. Ὀδυσσεὺς Μακρυγιάννης.

➢ ΕΝΟΣ ΚΑΚΟΥ ΜΥΡΙΑ ΕΠΟΝΤΑΙ. Τοῦ κ. Γεωργίου Κ. Τραμπούλη.

➢ Tὸ θέμα τῆς Οὐκρανίας καὶ ὁ Συνοδικὸς Θεσμός. Τοῦ Σεβ. Ζιμπάμπουε Σεραφεὶμ Κυκκώτη.

➢ Ἡ ἐκλογικὴ συμπεριφορὰ τῶν μουσουλμανικῶν μειονοτήτων τῆς Θράκης. Τοῦ Σεβ. Ἀλεξανδρουπόλεως Ἀνθίμου.

➢ Ἡ ψῆφος εἶναι ξίφος. Γράφει ὁ κ. Παναγιώτης Ἀθανασίου.

➢ Τὸ συνοδικὸν προνόμιον τῆς Ἐκκλησίας θὰ ἐπαναφέρη τὴν ἐκκλησιαστικὴν ἑνότητα. Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.

➢ Πατριῶται καὶ … πατριωτάκια! Γράφει ὁ κ. Μανώλης Β. Βολουδάκης.

➢ Ἀπολυτήρια χωρὶς θρήσκευμα διὰ πρώτην φοράν. Τοῦ κ. Ἰωάννη Τάτση, θεολόγου.

➢ Ζητεῖται Ἡγουμένη! Ἡ μάχη τῆς Ἀλαλίας διὰ τὴν νίκην τῆς Ὁμολογίας; Τῆς κ. Μαρίας Μακρῆ.

➢ Ἡ ὀρθοδοξία εἶναι βίωμα. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.

➢ Ἀνώτερος τῶν Ἀποστόλων ὁ Κωνσταντινουπόλεως;

➢ Εἰς τοὺς Ἁγίους Πάντας καὶ διὰ τοὺς ἐκλεκτοὺς υἱοὺς τοῦ Θεοῦ. Ἁγίου Ἰγνατίου Μπριαντσιανίνωφ Ἐπισκόπου Καυκάσου. Κυριακὴ Α΄ Ματθαίου - Ἁγίων Πάντων (Ματθ. ι΄ 32-38, ιθ΄ 27-30).

➢ Πάλι τὰ Μετέωρα εἰς τὸ στόχαστρον. Γράφει ὁ κ. Δημήτριος Λάσκος.

➢ «Οἱ ΗΠΑ ἀποκτοῦν νέο Ἀρχιεπίσκοπο ἀπὸ τὸ Bakirköy τῆς Κωνσταντινούπολης». Τοῦ Ipek Yezdani.

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης