STANOWISKO ŚWIĘTEGO SYNODU CERKWI PRAWOSŁAWNEJ GRECJI NA TEMAT JOGI

16 czerwca 2015 roku

W kontekście poszanowania wolności religijnej, która w Grecji jest konstytucyjnie gwarantowana i respektowana, ale także odpowiedzialności duszpasterskiej, aby uniknąć tworzenia klimatu synkretyzmu religijnego, po niedawnym ustanowieniu przez ONZ w dniu 21 czerwca „Światowego Dnia Jogi”, Święty Synod Cerkwi Greckiej przypomina biorącemu swe imię od Chrystusa ludowi, że: „joga” jest podstawowym działem religii hinduizmu, ma różne szkoły, rozgałęzienia, adaptacje i trendy, a NIE JEST „rodzajem gimnastyki”.

Tak więc „joga” pozostaje absolutnie niezgodna z naszą prawosławną wiarą chrześcijańską i nie ma miejsca w życiu chrześcijan.

Z Biura Prasowego

Tłum. dr Paweł P. Wróblewski
Print-icon 

Login-iconLogin