Κυκλοφορεῖ
τὸ φύλλον 9.12.16
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

➢ Εὐρωπαῖοι καὶ ἀμερικανοὶ εἶναι πράγματι φιλέλληνες; Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ.

➢ Τὸ ἀνακοινωθέν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Βουλγαρίας διὰ τὸ Κολυμβάρι.

➢  Αἱ τελευταῖαι ἐξελίξεις εἰς τὸ Κυπριακόν. Προβληματισμοὶ καὶ ἀνησυχίαι διὰ τὴν ἐπιδιωκομένην λύσιν. Τοῦ Μητροπολίτου Πάφου Γεωργίου.

➢ Μὲ ποῖες «εὐκαιρίες» καὶ διατί οἱ Μασόνοι ἀναφέρουν εἰς τὰ ἔντυπά τους τὸ ὄνομα τοῦ σημερινοῦ Οἰκ. Πατριάρχου μας; Μήπως μᾶς ἔχουν πιάσει ἐν τέλει «εἰς ὕπνον βαρούχειον»;

➢ Η ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΛΛΑ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ. Τοῦ π. Βασιλείου Ἐ. Βολουδάκη.

➢ Ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ πρὸς τοὺς Ἄρχοντας, τοὺς «Ὑπερασπιστὰς τῆς Πίστεως». Γράφει ὁ π. Ἐμμανουὴλ Χατζηδάκης, Ἱ. Ἀ. Ἀμερικῆς.

➢ Κείμενον Ἱεροῦ Κοινοβίου Ὁσίου Νικοδήμου Πενταλόφου Παιονίας Κιλκίς. Περί τῆς ἐν Κρήτῃ συνόδου.

➢ Ὁμολογία Ὀρθοδόξου Πίστεως.

➢ Ἐπιστολή Ὀρθοδόξων Κρη­τῶν πρός τούς Ἐπισκόπους τῆς Κρήτης.

➢ Τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν νὰ περιέλθη εἰς τὴν Ἱεραρχίαν. Γράφει ὁ κ. Ἠλίας Π. Καρυώτης, θεολόγος.

➢ Ὁ ἀγὼν τῆς διπλωματίας καὶ αἱ δύο Ὀρθοδοξίαι τῆς Κούβας. Τοῦ κ. Γ. Γιγουρτσῆ, Καθ/του εἰς τὴν Μεγάλην τοῦ Γένους Σχολή.

➢  Θὰ εἶναι Τοῦρκος ὑπήκοος ὁ ἑπόμενος Πατριάρχης;

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης