Κυκλοφορεῖ
τὸ φύλλον 8.12.17
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

➢ ΦΙΛΟΠΡΩΤΕΥΟΝΤΕΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΑΔΙΣΤΑΚΤΟΙ ΠΑΡΑΧΑΡΑΚΤΑΙ; Ἱεράρχαι φιλοξενηθέντες ἀπὸ Οὐνίτην ψευδεπίσκοπον ἀνεζήτουν συμφωνίαν διὰ τὸ «πρωτεῖον» τοῦ Πάπα. Γράφει ὁ κ. Παῦλος Τρακάδας.

➢ Τά ἀθεολόγητα τῆς σημερινῆς θεολογίας. Γράφει ὁ κ. Μιχαήλ Βασ. Γαλενιανός, Δρ. Θεολογίας, Δρ. Φιλοσοφίας.

➢ «Στὸ τέλος θὰ γίνη ὅ,τι θέλει ὁ Πάπας». Τοῦ Σεβ. Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου.

➢ Ὁ Σεβ. Ἠλείας κατὰ τῶν νέων θρησκευτικῶν.

➢ Περιχώρησις καὶ διάλογοι. Τοῦ κ. Γεωργίου Τραμπούλη, θεολόγου.

➢ Ὁ ἅγιος Ἰάκωβος (Τσαλίκης) ἐβάπτιζε τούς παπικούς. Γράφει ὁ κ. Χρύσανθος Πορφύριος Βρέτταρος.

➢ Ἀπάντησις τοῦ κ. Ἰωάννου Ρίζου εἰς τὸ κείμενον τῶν τριῶν Ἁγιορειτῶν.

➢ «Ἔκφρονες  οἱ αἱρετικοί εἰσι». Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.

➢ Ἀρνητικὸν φαινόμενον «εὐσεβείας». Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.

➢ Ὅταν οἱ μασόνοι ἐγκωμιάζουν λόγους καὶ ἐνεργείας κληρικῶν καὶ λαϊκῶν ποὺ πληγώνουν τοὺς Ὀρθοδόξους.

➢ Ἡ Θεομηνία. Γράφει ὁ μοναχός Ἀρσένιος, Σκήτη Κουτλουμουσίου, Ἅγιον Ὄρος.

➢ «Νῦν  τὰ ἀνήκουστα ἠκούσθη»! Γράφει ὁ Δρ. Γεώργιος Τσακαλίδης, Θεολόγος-Θρησκειοπαιδαγωγός.

➢ Ἀλήθειαι καί ψεύδη... Ἡ λύσις  τοῦ προβλήματος εἰς τό μάθημα  τῶν Θρησκευτικῶν... Γράφει ὁ κ. Νικόλαος Ζαχαριάδης, Πρόεδρος τοῦ Παραρτήματος Π.Ε.Θ. Ἠλείας, Καθηγητὴς Θεολόγος – Ἱεροκήρυξ – Συγγραφεύς & Καθηγητὴς Βυζαντινῆς Μουσικῆς.

➢ Ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργον τοῦ μακ. Μητροπολίτου Σισανίου καὶ Σιατίστης Πολυκάρπου Λιώση.

➢ «Ἀγόνους ἀντιπαραθέσεις» ἐχαρακτήρισεν ὁ Πατριάρχης Κων/λεως τοὺς ἀγῶνας τῶν Ἁγίων Πατέρων κατὰ τῶν αἱρέσεων τοῦ παπισμοῦ!

➢ Ἀπειλάς διὰ τὴν ζωὴν του ἐδέχθη ὁ Σεβ. Ναυπάκτου!

➢ Ἡ ἐπαναλειτουργία τῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης θὰ στοιχίση εἰς τάς Ἀθήνας ἕνα… τέμενος;!

➢ Τὰ σύνορα τῆς καρδίας τῶν κατακτητῶν. Μία παράξενος φράσις τοῦ Τούρκου πρωθυπουργοῦ Ἐρντογάν. Γράφει ὁ Θ. Β. Κετσέας, Ἰατρός.
 Print-icon 


Εγγραφή στο κανάλι μας στο Viber
Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης