Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 19.3.2021 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»


Κυκλοφορεῖ
τὸ φύλλον 19.3.2021
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

➢ ΗΡΩΪΚΗ “ΕΞΟΔΟΣ” ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗΝ ΤΗΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ. Οἱ Πιστοί ἐπιτακτικά ἔξω ἀπό τά Ἐπισκοπεῖα! Γράφει ὁ κ. Λεωνίδας Ἀλεξάνδρου, θεολόγος.

➢ Ἐγγυᾶται ὁ ἐμβολιασμὸς τὴν θεμελιώδη ἀρχὴν “ὠφελέειν ἢ μὴ βλάπτειν”;

➢ Ἡ ἀνθρωπότης δολοφονεῖται! Ὁ Ἑλληνισμὸς ἐξοντώνεται! Ὑστάτη ἔκκλησις ἐπιφανῶν ἐπιστημονῶν διὰ τὴν σωτηρίαν τοῦ Ἑλληνισμοῦ.

➢ Τὸ Εὐρωπαϊκὸν Δικαστήριον προωθεῖ τὴν προσφυγὴν τῆς «Ὑπακοῆς».

➢ Ὑποχώρησις κατὰ κράτος εἰς τὴν ἀπροκάλυπτον δαιμονικὴν ἐπίθεσιν…

➢ Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος κρύπτει τὴν ἀλήθειαν. Τοῦ Αἰδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ἰωάννου Κ. Διώτη, Θεολόγου - Δημοσιογράφου, Συγγραφέως.

➢ Δὲν εἰσηκούσθη ἡ διαμαρτυρία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου διὰ τὸ τραγούδι “el diablo”. Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.

➢ Σεβ. Κυθήρων: «Νὰ εὐδοκήση ὁ Θεὸς νὰ ἐλευθερωθῆ ἡ Πατρίδα μας».

➢ Κοινὸν Πάσχα τὸ 2025 Ὀρθοδόξων καὶ Παπικῶν;!

➢ Ὁ φόβος καὶ τὸ φάρμακόν του. Γράφει ὁ κ. D. H. Stamatis, Πρωτοψάλτης Καθεδρικοῦ Ναοῦ, Μητροπόλεως Ντιτρόιτ, Μίσιγκαν, Καθηγητὴς Πανεπιστημίου, Παγκόσμιος Σύμβουλος Ποιότητος.

➢ Ὁ 88ος Κανὼν τῆς Πενθέκτης καὶ ἡ ΔΙΣ. Θεωροῦν τοὺς πιστοὺς ὡς «κτήνη»; Τοῦ κ. Παναγιώτου Κατραμάδου, θεολόγου.

➢ Ἡ κατήχησις ὡς μέσον χριστιανικῆς ἀγωγῆς κατὰ τὸν Ἅγιον Νεκτάριον. Γράφει ὁ κ. Παναγιώτης Τσαγκάρης  Καθηγητὴς Θεολόγος, Ὑπ. Δρ. Θεολογίας, Μάστερ Θεολογίας Α.Π.Θ.,Γενικὸς Γραμματεύς τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων.

➢ Τὸ ΚΥΤ Φυλακίου καὶ ἡ ἐπέκτασις ἄλλων «μεταναστευτικῶν δομῶν». Γράφει ὁ κ. Βάκης Τσιομπανίδης, Πρόεδρος ΑΚΚΕΛ.

➢ Ἅγ. Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης: «Ἡ Χάλκη δὲν θὰ ξανανοίξει»!

➢ Ὑλισμός: Τὸ ἰσχυρὸν ναρκωτικόν τῆς ἐποχῆς μας. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.

➢ Σταματήσατε τὴν ἐξαθλίωσιν καὶ ὑποδούλωσιν τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ. Γράφει ὁ κ. Νίκος Τσιρώνης.

➢ Ἂν ἄλλαζαν τὴν πίστη μας… Γράφει ὁ κ. Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος.

➢ Λόγος ἀπολογητικὸς πρὸς ὅσους διαβάλλουν τὰς ἁγίας εἰκόνας. Ἁγίου Πατρὸς καὶ Διδασκάλου τῆς Ἐκκλησίας μας, Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ.

➢ Ὀρθόδοξος μαρτυρία καὶ τηλεοπτικοὶ κίνδυνοι. Tοῦ κ. Ἰωάννου Μηλιώνη, ἐκπαιδευτικοῦ, μέλους τῆς Π.Ε.Γ.

➢ 200 ἔτη ἀπὸ τὴν Ἐθνεγερσίαν τοῦ 1821. Ἡ ἁγιασμένη Ἐπανάσταση. Τοῦ Φωτίου Κόντογλου.

➢ Ἡ ἔννοια τοῦ Ἀφορισμοῦ (καὶ πότε αὐτὸς ἐπιβάλλεται). Γράφει ὁ κ. Γεώργιος Θ. Ποντίκας Δημοσιογράφος -Συγγραφεύς.

➢ Ροὴ ἑκατομμυρίων ἀπὸ τὴν Ὁμογένειαν τῶν ΗΠΑ πρὸς τὴν Ἐκκλησίαν.

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.


2346 ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ



Ιερά Μονή Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου
Powered by active³ CMS - 15/8/2022 10:55:54 πμ