Η Αγία Γραφή είναι το βιβλίο των βιβλίων. Η αποκάλυψη του Θεού στους ανθρώπους καταγεγραμένη. Η Αγία Γραφή είναι βιβλίο θεόσδοτο ή ακριβέστερα θεόπνευστο. Δηλαδή η ύπαρξή της δεν καλύπτεται από κάποιον μύθο που την παρουσιάζει «ουρανοκατέβατη» αλλά η ιερότητά της έγκειται στο ότι οι συγγραφείς αυτής ήταν άνθρωποι αγιασμένοι, άνθρωποι που φωτίστηκαν και καθοδηγήθηκαν από το Άγιο Πνεύμα στην καταγραφή του λόγου του Θεού, όχι φυσικά αυτονομημένοι αλλά ως γνήσια μέλη της λατρεύουσας κοινότητας, της Εκκλησίας. Η Αγία Γραφή είναι το κατ' εξοχήν βιβλίο της Εκκλησίας του Χριστού, εκ του οποίου Αυτή προεικονίζεται, θεμελιώνεται, εδραιώνεται και τρέφεται διηνεκώς. Γενικά η Πίστη και η ζωή της Εκκλησίας είναι Αγιογραφική. Και τούτο αφορά μόνον στην Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία του Χριστού (δηλαδή την Ορθοδοξία) διότι μόνη αυτή διατήρησε ανόθευτη και απαραχάρακτη την Βίβλο, όπως ακριβώς την εβίωσαν και την εδίδαξαν οι Άγιοι Απόστολοι και όπως την παρέλαβαν οι Άγιοι Πατέρες μεταδίδοντάς την από γενεά σε γενεά σε μία αδιάκοπη και άτρεπτη πορεία.  Η Αγία Γραφή περιέχει βιβλία ιστορικά, διδακτικά και προφητικά- είναι περιττό να πούμε πως όλων το περιεχόμενο είναι κατά πρώτον και κύριο λόγο Θεολογικό- και είναι διηρημένη σε δύο βασικά μέρη, την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Όποιο βιβλίο περιέχεται στην Αγ. Γραφή είναι εγκεκριμένο από τις αποφάσεις των Αγίων Πατέρων, διά του φωτισμού του Αγίου Πνεύματος, και αποτελεί τον «Κανόνα της Αγίας Γραφής».


Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιεροθέου ... (15/11/2016)
Του Αγίου Λουκά, Αρχιεπισκόπου Κριμαίας. Περί του ανθρωπομορφισμού στην Αγία Γραφή... (6/8/2010)
Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον.... (31/7/2010)
Τα βιβλία της Αγ. Γραφής είναι 76. 49 της Παλ. Διαθήκης και 27 της Νέας Διαθήκης... (23/1/2010)
Του Αββά Ιουστίνου Πόποβιτς. Όλοι οι λόγοι, που είπε ο Θεός στους ανθρώπους, προέρχονται από τον Αιώνιο Λόγο, που είναι Λόγος ζωής ... (28/12/09)
Σύντομα ερμηνευτικά και διδακτικά σχόλια Αγίων Πατέρων επί των Κυριακάτικων Ευαγγελικών περικοπών... (24/1/2010)
Αγία Γραφή. Πολύτιμες Συμβουλές από το βιβλίο Σοφία Σειράχ της Παλαιάς Διαθήκης (29/7/2007)
Αγία Γραφή. Παλαιά Διαθήκη. Διδάγματα απο την Θυσίαν των Μακκαβαίων. (1/8/2007)
Αγία Γραφή. Μαρτυρίες της Αγίας Γραφής για την εξαιρετική τιμή της Παναγίας της Μητέρας του Κυρίου. Αρχίμ. Κλεόπα Ηλιέ. (12 Σεπτεμ. 2007)
Παλαιά Διαθήκη - Αγία Γραφή. Τον τελευταίο καιρό ορισμένοι, οι οποίοι αγνοούν τα πράγματα γύρω από τα θέματα της πίστεώς μας, παραθεωρούν την Π.Διαθήκη (22/10/07)
Αγία Γραφή. Διά τους υπερασπιστάς της Ορθοδοξίας... (13/4/08)


Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης