Κυκλοφορεῖ
τὸ φύλλον 7.2.20
οῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

➢ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ! «Οἱ αὐθαιρεσίες τοῦ Ὑπουργείου ὁδηγοῦνται σέ τραγελαφικά ἀδιέξοδα». Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Βασιλείου Βολουδάκη.
➢ Σεβ. Ἀβύδου: Τό Φανάρι εἶναι «πρῶτον ἄνευ ἴσων». Τοῦ κ. Παναγιώτου Κατραμάδου.
➢ Νὰ ἐπιβεβαιωθῆ τὸ αὐτοκέφαλον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Τοῦ κ. Γεωργίου Τραμπούλη, θεολόγου.
➢ Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἔρριψε τό Φανάρι εἰς τά Τάρταρα. Τοῦ Σεβ. Ἀσκάλωνος Νικηφόρου.
➢ Εἶναι τὸ Ἅγιον Πνεῦμα παρὸν κατὰ τὰς συνεδριάσεις τῶν μελῶν τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἑλλάδος; Γράφει ὁ Ἀρχιμ. Θεόκλητος Τσίρκας.
➢ Ὁ Ραββῖνος ποὺ ἥνωσε τὸ Φανάρι μὲ τὸ Κίεβον. Τοῦ κ. Δημητρίου Λαμπροπούλου.
➢ Ὅταν τὸ σκοτεινὸν Παρασκήνιον διαμοχλεύη τὸν Κόσμον ὁλόκληρον. Μασονικαί γεωπολιτικαί παρεμβάσεις τοῦ δυτικοῦ κόσμου ἐναντίον τῆς ὁμοδόξου Ρωσίας.
➢ Πρὸς τὴν Ἱ. Κοινότητα: Ὁ Πατριάρχης θὰ σᾶς ἐπιβάλη νὰ συλλειτουργήσετε καὶ μὲ γυναῖκες.
➢ Ἀλβανίας: «Ὁ Κων/λεως ἔκανε τὴν Ἐκκλησίαν Ὁμοσπονδίαν».
➢ Καθαιρετέος ἀπὸ Ὀρθόδοξος Πατριάρχης ὁ Βαρθολομαῖος. Γράφει ὁ κ. Γεώργιος Ἰ. Παπαδάκης.
➢ Ἡ διάσπασις εἶναι πρὸς ὄφελος καὶ τῆς Οὐκρανικῆς Οὐνίας εἰς τὴν διασποράν. Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.
➢ Καῦσις τῶν ὀστῶν, καῦσις τῆς ψυχῆς. Γράφει ὁ κ. Παναγιώτης Ἀθανασίου.
➢ Ὁ Σεβ. Λαρίσης ἤναψε τὴν ἑπτάφωτον λυχνίαν, ἀλλὰ οὔτε δάκρυ διὰ τὸν μακαριστὸν Μητροπολίτην Θεολόγον.
➢ Ἱκέτης ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, δευτέρα κόντρα του μὲ Πρωθυπουργοὺς τῆς οἰκογενείας Μητσοτάκη.
➢ Ἀλβανίας: «Ὁ Κων/λεως ἔκανε τὴν Ἐκκλησίαν Ὁμοσπονδίαν».
➢ Περιφέροντες τὸ προφὶλ τῆς «Ὀρθοδοξίας»... Tοῦ κ. Ἰωάννου Μηλιώνη, ἐκπαιδευτικοῦ, μέλους τῆς Π.Ε.Γ
➢ Θεολόγοι εἰς πρωθυπουργόν: «Ἡ Κεραμέως ἀρνεῖται τὸν διάλογον μαζί μας» Φίλης καὶ Γραβρόγλου εἰσήγαγον μίαν καινούργιαν ὕλην τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, ἡ ὁποία περιώρισε καὶ ἠλλοίωσε τὴν ὕλην τοῦ χριστιανικοῦ μαθήματος.
➢ Ὅσιος Γέροντας Τιμόθεος Τζαννῆς Ἐκοιμήθη τήν 30ήν Δεκεμβρίου τοῦ 1991. Γράφει ὁ Δρ Χαραλάμπης Μ. Μπούσιας, Μέγας Ὑμνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας.
➢ Τὰ καλὰ ἔργα δοξάζουν τὸν Θεόν. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.
➢ «πάντες δὲ οἱ θέλοντες εὐσεβῶς ζῆν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, διωχθήσονται» (Β΄ Τιμ. γ΄ 12). Κυριακὴ τοῦ Τελώνου καὶ Φαρισαίου (Β΄ Τιμ. γ΄ 10-15). Τοῦ Νικηφόρου Θεοτόκη, Ἀρχιεπισκόπου Ἀστραχάν, Χερσῶνος καὶ Σταυρουπόλεως.
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης