Κυκλοφορεῖ
τό φύλλον τῆς 17.5.13
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Ἰδιαιτέρως σημαίνοντα ἄρθρα ἀπαρτίζουν τό φύλλον τῆς 17ης Μαΐου. Ἐκ τῶν ἐξεχόντων διακρίνονται τά ἑξῆς:

Εἰς ὁμολογίαν πίστεως καλεῖ ὁ Σεβ. Πειραιῶς ὅλους τοὺς Ἱεράρχας καὶ τὸν Ἀρχιεπίσκοπον.
Ἡ ἀποῦσα… Ἑλλάς.
Ἔχει σημειωθῆ διάβρωσις τῆς Διοικοῦσης Ἐκκλησίας ὑπὸ τῆς Μασονίας;
Ποιναὶ εἰς Μητροπολίτας καὶ κληρικούς, οἱ ὁποῖοι θὰ ὁμιλοῦν ἐναντίον τοῦ Ἰσλὰμ καὶ τῆς λαθρομεταναστεύσεως.
«Τό Κοράνιον προτρέπει τούς πιστούς τοῦ Ἰσλάμ εἰς ἱερόν πόλεμον ἐναντίον τῶν “ἀπίστων”», ἐπισημαίνει εἰς ἄρθρον του ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀλβανίας κ. Ἀναστάσιος.
Αἱ διαθρησκειακαὶ διασκέψεις καὶ ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης.
Ἤδη βάπτεται κάλαμος ἀποφάσεως διὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν. Τοῦ κ. Ἰωάννη Τάτση.
Τό μήνυμα τῶν Μυροφόρων. Τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτου Μάρκου Κ. Μανώλη.
Ἀντιοικουμενιστική καί ἀντιπαπική ἔκρηξις τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κονίτσης κ. Ἀνδρέου.
Νὰ μὴ ἐφαρμοσθῆ ὁ ἐγκληματικὸς νόμος διὰ τὰς μεταμοσχεύσεις, ὅπως συνέβη εἰς τὴν Γερμανίαν, ὑπογραμμίζεται εἰς ψήφισμα ἡμερίδος ἐναντίον τῶν μεταμοσχεύσεων – δωρεᾶς ὀργάνων.
Ἐπίσης βιβλιοκρισίαι, γεγονότα, σχόλια καί ἄλλα ἐνημερωτικοῦ περιεχομένου θέματα συμπληρώνουν τήν ὕλην τῆς ἐφημερίδος.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης