Ἐπισκόπου
ΣΕΡΑΦΕΙΜ
Μητροπολίτου Πειραιῶς

 ΑΙ ΑΙΡΕΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΠΑΠΙΣΜΟΥ

ΑΘΗΝΑΙ 2009

Με τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιώς κ. Σεραφείμ παρέχουμε την δυνατότητα στους αναγνώστες τις ιστοσελίδος μας να διαβάσουν το αξιόλογο βιβλίο (σε ψηφιακή μορφή) του Μητροπολίτου με τίτλο «Αι αιρέσεις του παπισμού». Με γλαφυρό και συστηματικό τρόπο ο Άγιος Πειραιώς, έχοντας ιδιαίτερη ευαισθησία και ομολογιακή τόλμη σε θέματα πίστεως, μας πληροφορεί για τις μεγάλες βλασφημίες της παπικής θρησκείας. Είναι απαραίτητο να ακουστεί μια τέτοια φωνή Ορθοδοξίας στους τόσο συγχυσμένους καιρούς μας.

ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ
Ἀφιεροῦται ἡ παροῦσα ἔκδοσις ἐρανισμοῦ κειμένων σχε­τι­κῶν πρός τό θέμα:
α) εἰς τούς ὁσιάθλους πατέρας ἡμῶν τούς ἐν τῷ Ἁγιωνύμῳ Ὄρει Ἄθῳ μαρτυρικῶς τελειωθέντας ὑπό τῶν λατινοφρόνων,

β) εἰς τούς ὁσιάθλους πατέρας ἡμῶν τούς ἐν Κύπρῳ μαρ­τυ­­ρι­­κῶς τελειωθέντας ὑπό τῶν Λατίνων,

γ) εἰς τούς ἐνδόξους νεομάρτυρας τούς ἐν Σερβίᾳ μαρτυ­ρι­κῶς τελειωθέντας ὑπό τῶν παπιστῶν Καρδιναλίου Αὐγου­στί­νου Στέπι­νατς, Ἄντε Πάβελιτς και τῶν ὀρδῶν τῶν Οὐστάσι, καί

δ) εἰς τόν ἔνδοξον ἱερομάρτυρα Μάξιμον τόν Καρπαθο­ρῶσ­σον τόν ὑπό τῶν Οὐνιτῶν μαρτυρικῶς τελειωθέντα.Print-icon 


Εγγραφή στο κανάλι μας στο Viber
Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης