Εκπομπή που πραγματοποιήθηκε το 1995. Π. Αντώνιος Αλεβιζόπουλος υπεύθυνος του Ατνιαιρετικού Γραφείου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Πηγή: megasfilippos  (1/12/2015)


 8 / 40 

Print-icon 

Login-iconLogin