Κυκλοφορεῖ
τὸ φύλλον 16.10.20
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

➢ ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΙΑ ΕΙΣ ΗΠΑ, ΟΧΙ ΦΑΝΑΡΙΟΚΡΑΤΙΑ. Τριτοκοσμικαὶ Ἐπισκόπων καταδίκαι ἄνευ δίκης! Γράφει ὁ κ. Λεωνίδας Ἀλεξάνδρου, θεολόγος.

➢ Ὁ κορωνα-ιὸς ἔχει ἐπιπτώσεις εἰς τὴν λογικήν, εἰς τὴν ψυχολογίαν καὶ εἰς τὴν πίστιν τῶν θρησκευομένων. Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Βασιλείου Βολουδάκη.

➢ Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος σείει τὴν Ὀρθοδοξίαν! Τοῦ κ. Γεωργίου Τραμπούλη, θεολόγου.

➢ Τὸ γερμανικὸν κοινοβούλιον δὲν προέβλεψεν, ἀλλὰ ἐσχεδίασε τὴν πανδημίαν! Γράφει ὁ π. Γεώργιος Χάας.

➢ Αἱ ἐπιθέσεις κατὰ τῆς Θείας Κοινωνίας κλιμακώνονται… Τοῦ κ. Νεκταρίου Δαπέργολα, Διδάκτορος Ἱστορίας.

➢ Εἶσθε Ποιμένες ἤ ἐγίνατε ὡς οἱ πολιτικοί; Τοῦ Μοναχοῦ Ἀρσενίου, Ἱ Σκήτη Κουτλουμουσίου.

➢ Τὸ σχίσμα Φαναρίου – Μόσχας πρέπει νὰ λήξη. Τοῦ κ. Παναγιώτου Κατραμάδου, Θεολόγου.

➢ Ἡ Κυβέρνησις ὠθεῖ τό ἔθνος μακράν ἀπό τήν σκέπην τῆς Παναγίας; Γράφει ὁ κ. Βελισσάριος Γ. Γκεζερλῆς, Ἱεροψάλτης, Δρ. Πληροφορικῆς.

➢ Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀρνεῖται νὰ ἰδῆ τὴν μεγάλην Θεομηνίαν! Τὸ φοβερὸν ὅραμα μὲ τὸ ὁποῖον ἡ Παναγία ἐφανέρωσε τὰ πνευματικὰ αἴτια τῆς πανδημίας! Αἱ εὐθῦναι τοῦ πιστοῦ λαοῦ. Τοῦ κ. Βασιλείου Κερμενιώτου

➢ 100 χρόναι ἀπὸ τὴν κοίμησίν του. Σταχυολογήματα ἀπὸ τὴν ζωὴν τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου. Τοῦ κ. Παναγιώτου Ἀθανασίου.

➢ Παραδείγματα πρός ἀποφυγήν. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.

➢ Ἄτοποι συγκρίσεις δὲν ἀμβλύνουν τὴν ἄκραν θλῖψιν διὰ τὸν Ἱ. Ναὸν τῆς Ἁγίας Σοφίας. Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.

➢ «Ἐν σοφίᾳ περιπατεῖτε πρὸς τοὺς ἔξω, τὸν καιρὸν ἐξαγοραζόμενοι». Κυριακή Ε΄ Λουκᾶ, τοῦ Εὐαγγελιστοῦ (Κολ. δ΄ 5-11, 14-18). Ἁγίου Ἰουστίνου Πόποβιτς.

➢ Νέα Ἐποχή. Ταινίαι, ἀθλητισμός, ἐκπαίδευσις. Tοῦ κ. Ἰωάννου Μηλιώνη, ἐκπαιδευτικοῦ, μέλους τῆς Π.Ε.Γ

➢ «Ἀποκάλυψη – Αὐτὴ εἶναι ἡ ἀπόφαση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη: «Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀχρίδος» ἡ ὀνομασία τῆς Ἐκκλησίας τῶν Σκοπίων».

➢ «Ἡ δίκη αὐτὴ ἔχει ἀκόμη μεγαλύτερη σημασία, ἀφοῦ ἕνα μέγα κεφάλαιο στὴ θεολογία εἶναι ἡ ὁμολογία πίστεως».

➢ «Ἀρκετὰ μὲ τὶς ἀθεολόγητες ἠλιθιότητες». Ἀπάντησις εἰς ἐπαναλαμβανομένας προσβολάς τῆς λογικῆς καί τῆς θεολογίας.

➢ Συνοδικότητα ζητεῖ ὁ Κερκύρας!

➢ Ἐπίθεσις ἑλληνικῶν ΜΜΕ εἰς τὸν Μαυροβουνίου!

➢ Γαλλία: Ἡ ἐπιδημία δὲν ἔπαυσε τὸν οἰκουμενισμόν.

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης