Święty Mikołaj Velimirović, biskup Ochrydy

Gdyby Europejczycy od początku poszukiwali Ojca niebios i gdyby bardziej niż czegokolwiek innego pragnęli znaleźć się w Jego Królestwie, wszystko pozostałe byłoby im dane i wtedy wszyscy byliby zadowoleni. Swoim szczęściem rozświetlaliby cały nie-chrześcijański świat, wielbiąc Boga, i dzięki temu wszystkie narody ziemi odrzuciłyby swych bożków i dążyłyby do przyjęcia chrztu aby stać się uczestnikami boskiego europejskiego tańca.

A jednak Europejczycy wybrali błędny szlak, daleki od Chrystusa. Mordują się nawzajem, walcząc o kawałek chleba, a mimo tego nie przestają być głodni; zbłądzili, kradnąc to, co do nich nie należy, a mimo tego ciągle im mało.

Europa w swoim oczytaniu jeszcze bardziej oślepła, obciążyła swój rozsądek brzemieniem erudycji i okazała się jeszcze bardziej głupią, ciemną i ubogą. Zwyczajem stało się dla niej poszukiwanie chleba, szczęścia i wiedzy w dali od niebieskiego Ojca, w dali od drogi, którą ukazał nam Chrystus.

Pozwala nam to wnioskować, że źródłem wszelkich wojen w Europie była walka Europy przeciwko Chrystusowi.

Powodem wszelkich boleści i zuchwalstwa Europy jest jej zaparcie się Chrystusa.

I sytuacja ta nie jest niczym nowym, lecz dzieje się tak od dawna; od chwili gdy papież przyczynił się do znienawidzenia Chrystusa przez ludzi, a Luter błędnie zinterpretował Jego nauki.

Nie bacząc na powyższe, nas samych nie cieszą niepowodzenia innych. Życzymy Europejczykom z całego serca aby odnaleźli prawdę i właściwą drogę; aby powrócili do Chrystusa, lecz nie poprzez papieża, czy luteranizm. Życzymy im by powrócili do Chrystusa swoich praojców; do Chrystusa, któremu oddawali cześć ich praojcowie wspólnie z naszymi prawosławnymi przodkami przez tysiąc lat.

Jest jedna rzecz, która szczególnie szkodzi Europie: fakt, że gardzi swoimi przodkami. Bóg dał nam przykazanie: Czcij swego ojca i swoją matkę ... abyś długo żył i aby ci się dobrze powodziło na ziemi, którą ci daje Pan, Bóg twój (Pwt. 5, 16).

Dlaczego nasz lud uległ zniszczeniu? Stało się tak, ponieważ oddalił się od swoich korzeni, podążając śladem bezbożnych europejskich heretyków. Teraz, gdy posiedliśmy już tę wiedzę, powinniśmy dobrze przemyśleć drogę, jaką będziemy iść w przyszłości. Amen.

Święty Mikołaj Ochrydzki
„Słowa, które budzą.
Z wnętrza więziennych okien.
Orędzie dla ludu”.

Wydawnictwo „Orthodoxos kypseli”
Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Disclaimer