Κυκλοφορεῖ
τὸ φύλλον 14.7.17
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»
 

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

➢ Διχογνωμία εἰς τὴν τριμελῆ ἐπιτροπήν. Ἀδιάσειστος ἀπόδειξις! Ὁ Σεβ. Μεσογαίας χαρακτηρίζει «οὐδετερόθρησκον» τὸ νέον μάθημα! Τοῦ κ. Παναγιώτου Κατραμάδου.

➢ «Διαβάστε τὶ θὰ διδάσκωνται τὰ παιδιὰ στὰ σχολεῖα καὶ ἐπιτέλους ἐξεγερθῆτε καὶ ἀφῆστε τὰ παγκόσμια συμβούλια». Τοῦ Καθηγουμένου Ἱ. Μ. Δοχειαρίου Ἀρχιμ. Γρηγορίου.

➢ Μεγάλη ἀπάτη μὲ ὑπογραφὴν Θεοφιλεστάτου; Γράφει ὁ κ. Pietro Chiaranz.

➢ Νέα Θρησκευτικὰ καὶ ἀπαλλαγαί. Τοῦ κ. Ἰωάννη Τάτση, Θεολόγου.

➢ Τυφλοὶ ὁδηγοῦν τυφλούς! Γράφει ὁ κ. Νικόλαος Παντελόπουλος.

➢ Συμβολὴ εἰς τὸ ἐτήσιον μνημόσυνον τῆς «Συνόδου» τῆς Κρήτης. Γράφουν οἱ π. Πέτρος Χίρς, π. Ἀναστάσιος Γκοτσόπουλος.

➢ Διάλογος μετά Πρωτειομανοῦς. Τοῦ κ. Γεωργίου Ἰωάννου Καραλῆ, Διδάκτορος Ἰατρικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Γένοβας.

➢  Σταθεροὶ εἰς τὰς ἐπάλξεις. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.

➢ Καταχνιὰ εἰς τὰ Θρησκευτικά! Ἱεράρχαι ἀλληλοδιαψεύδονται! Γράφει ὁ  κ. Γεώργιος Παπαθανασόπουλος.

➢ Ὀφειλομένη ἀπάντησις εἰς τὰς «διαπιστώσεις» τοῦ Σεβ. Ὕδρας διὰ τοὺς Θεολόγους Καθηγητάς.Τοῦ κ. Δημήτριου Βογιατζῆ, Θεολόγου Καθηγητοῦ τοῦ 3ου ΓΕΛ Ὑμηττοῦ, Μέλους τοῦ Ἐποπτικοῦ Συμβουλίου τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων.

➢ Θρησκευτικὰ χωρὶς Ἀληθινὸν Θεόν. Γράφει ὁ κ. Νικόλαος Ζαχαριάδης.

➢ Ἀλλαγὴ φύλου μὲ ἁπλῆν αἴτησιν εἰς ἀνηλίκους 17 ἐτῶν!

➢ Ὁ ἐπίδοξος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ «οἱ σεξουαλικὲς προτιμήσεις».

➢ Νεοπαγανισμός – Ἀκόμη μία ἔκφρασις τοῦ ἀθεϊσμοῦ τῆς Δύσεως.

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης