Κυκλοφορεῖ
τὸ φύλλον 17.3.2023
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

➢ ΔΙΕΥΡΥΝΕΤΑΙ Η ΔΙΑΙΡΕΣΙΣ: ΑΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΣ ΣΚΟΠΙΑΝΟΝ. Αἱ δῆθεν θεωρίαι τοῦ Σεβ. Περιστερίου ἐπιστρέφουν τὴν Ὀρθοδοξίαν εἰς εἰδωλολατρικὴν ἐποχήν! Γράφει ὁ κ. Παναγιώτης Κατραμάδος, θεολόγος.

➢ «ΜΥΣΤΙΚΟΝ ΕΘΝΟΣ ΚΡΥΠΤΟΡΩΜΙΩΝ»: ΣΤΗΛΗ ΑΫΛΟΥ ΠΥΡΟΣ. “ΑΟΡΑΤΟ ΚΡΑΤΟΣ”: «Ἐδῶ ὑπάρχω, // ζῶ καί ἀνασαίνω, // πέρα ἀπ’ τοῦ Αἰγαίου // τά ὁλόγλαυκα νερά...».  Γράφει ὁ κ. Παναγιώτης Κοσμίδης, θεολόγος.

➢ Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος νὰ καταδικάση τὴν κατάληψιν τῆς Λαύρας τοῦ Κιέβου. Γράφει ὁ κ. Γεώργιος Τραμπούλης, θεολόγος.

➢ Ἀπαθεῖς οἱ Προκαθήμενοι ἔναντι τῆς πολιτικῆς διώξεως τῶν μοναστῶν τῆς «Λαύρας τοῦ Κιέβου»;

➢ Ἐκκλησία Ἀλβανίας: «Τὴν ἑνότητα ἐξασφαλίζει ἡ Πανορθόδοξος».

➢ Οἱ θεατρίνοι τῶν συμπροσευχῶν. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.

➢ Οἱ Πρωθυπουργοὶ μᾶς κατέστρεψαν. Γράφει ὁ Ἀρχιμ. π. Θεόκλητος Κ. Τσίρκας.

➢ «Ἂν προβεῖ σὲ χορήγηση Αὐτοκεφαλίας στὰ Σκόπια, θὰ σημάνει καὶ τὴν διεύρυνση τῆς διαίρεσης στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία».

➢ Ἡ θεολογία τοῦ Ποιμενικοῦ Αὐλοῦ καί οἱ “business” τοῦ μεταπατερικοῦ ὀχετοῦ. Γράφει ὁ κ. Ἀναστάσιος Πολυχρονιάδης, δρ. θεολογίας ΑΠΘ.

➢ Ἀναζητοῦντες λύσιν 100 ἔτη ἀπὸ τὸ «Παλαιοημερολογιτικόν». Γράφει ὁ κ. Διομήδης Χ. Σταμάτης, Ph.D. Καθ. Παν/ου, Παγκόσμιος σύμβουλος ποιότητος.

➢ Ὁ ἀποχριστιανισμὸς τῆς Εὐρώπης. Τοῦ Δρ. Φιλολάου Δημητρίου, Δρ. Νομικῆς, Δικηγόρος παρ’ Ἀρείῳ Πάγῳ/Ι.Β.Α. –  Α.Α.Α. -  LCIARB.

➢ Ποίαν θέσιν θὰ λάβουν διὰ τοὺς σχισματικοὺς τῶν Σκοπίων;

➢ «Πολιτικοὶ μασόνοι ντροπὴ τῆς κοινωνίας».

➢ «Μακεδόνες» ὑποδέχεται τὸ Φανάρι!

➢ Προεκλογικὸν πεδίον τὸν Ἅγιον Ὄρος!

➢ Τὰ τραγικὰ ἀποτελέσματα τῆς ἀποστασίας… Ὁ φοβερὸς αἱματηρὸς ἀπολογισμός...

➢ Ἦλθε ὁ… νέος παντογνώστης! Γράφει ὁ κ. Κωνσταντῖνος Γ. Παπαδημητρακόπουλος.

➢ Συναυλία ἐντὸς Ἱεροῦ Ναοῦ εἰς Ζάκυνθον!

➢ Ὅταν ὁ Πάπας ἀφικνεῖτο εἰς Ἀθήνας.

➢ 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΝ ΤΗΣ ΧΙΟΥ (1822).  Ἡ Ἐπανάστασις καί ἡ καταστροφή τῆς Χίου μέ βάσιν τάς ἱστορικάς πηγάς καί τήν παγκόσμιον βιβλιογραφίαν. Ὑπό Δρ. Ἱστορίας Μαρίας- Ἐλευθερίας Γ. Γιατράκου.

➢ Διαλογικὴ συζήτησις Εὐαγγελικῶν καὶ Ὀρθοδόξων. Ἀρχιμανδρίτου Ἰωὴλ Γιαννακοπούλου (†).

➢ Ἀποτέφρωσις ὅπως οἱ παπικοί;

➢ Ἡ οἰκογένεια κατὰ τὴν Ἁγίαν Γραφὴν καὶ τοὺς Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας. Γράφει ὁ κ. Εὐάγγελος Στ. Πονηρός Δρ Θ., Μ.Φ., Συντονιστής Ἐκπαιδ/κοῦ Ἔργου Θεολόγων Ἀττικῆς.

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 


Εγγραφή στο κανάλι μας στο Viber
Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης