Κυκλοφορεῖ
τό φύλλον τῆς 21.2.14
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

Νέαι προκλητικαὶ δηλώσεις ὑπὸ τοῦ Σεβ. Δημητριάδος. Ὁμιλεῖ ἀπαξιωτικῶς διὰ τὴν Ἱεραρχίαν καὶ τὸν πιστὸν λαόν.

Ὁ Μέγας Φώτιος καὶ οἱ αἱρετικοὶ Λατῖνοι. Τοῦ μακαριστοῦ Ἁγιορείτου μοναχοῦ Θεοκλήτου Διονυσάτου.

Ἂς θυμηθῆ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τὸν Ἅγιον Νεκτάριον κατὰ τὴν ἐκλογὴν νέων Ἐπισκόπων.

Μετὰ τὸ Κυπριακὸν μεθοδεύουν τὸ «ξεπούλημα» τῆς ὀνομασίας τῆς Μακεδονίας εἰς τοὺς Σκοπιανούς.

Ὁλόκληρος ἡ ἀνακοίνωσις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου διὰ τὴν λύσιν τοῦ Κυπριακοῦ.

Ποῦ ὡδήγησε τὴν Δύσιν ὁ χωρισμὸς ἀπὸ τὸ κατ᾽ εἰκόνα καὶ καθ᾽ ὁμοίωσιν τοῦ Θεοῦ. Τοῦ Σεβ. Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ κ. Κυρίλλου.

Τολμήσατε Σεβασμιώτατε Πειραιῶς κ. Σεραφείμ.

«Ἀσήμαντὸς Ραββῖνος ὁ Χριστὸς» κατὰ τὸν οἰκουμενιστὴν Καθηγητὴν τοῦ Πανεπιστημίου κ. Μιλτ. Κωνσταντίνου.

Εἰς τὴν Οὐκρανίαν ἀναμετρᾶται ὁ Προτεσταντισμὸς μὲ τὴν Ὀρθοδοξίαν.

«Ἡ κοινωνικὴ εὐθύνη τῆς Ἐκκλησίας κατὰ τὸν Ἱερὸν Φώτιον». Τοῦ καθηγητοῦ κ. Ἀπ. Νικολαΐδη.

Ὁ Ὅσιος Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης ὁ ἐξ Εὐβοίας. Τοῦ Δρ. Χ. Μ. Μπούσια.

Ἐὰν δὲν μετανοήσωμεν, τὰ Ρίχτερ θὰ αὐξηθοῦν καὶ ἡ ῾Ελλὰς θὰ πενθήσῃ. Τοῦ Χρήστου Κων. Λιβανοῦ.

Εἰς βιβλίον τοῦ Γυμνασίου περιγράφεται ἡ προδοσία εἰς τὰς βραχονησίδας Ἴμια.
Γεγονότα καί Σχόλια. Βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης