Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

Ὅταν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος περιέγραφε τά ἐγκλήματα τῶν Παπικῶν εἰς τήν Σερβίαν, ἐνῶ ἔβαλεν ἐναντίον τῆς «Συγγνώμης τῶν Παπῶν» καί τῆς ἁγιοποιήσεως «δολοφόνων» ὑπό τοῦ Βατικανοῦ.

Ὁ Σεβ. Κυθήρων κ. Σεραφεὶμ μὲ ἐπιστολήν του εἰς τὸν «Ο.Τ.» φωτίζει τὰ γεγονότα διὰ τὸν μακαριστὸν πρώην Ἀττικῆς Νικόδημον Γκατζιρούλην.

Ἀπάντησις τοῦ «Ο.Τ.» εἰς τὸν Σεβ. Μητροπολίτην Κυθήρων κ. Σεραφείμ.

Ὑλικὴ κτίσις, ἁγιαζομένη καὶ ἁγιάζουσα. Τοῦ πρωτ. π. Γεωργίου Μεταλληνοῦ.

Ἡ «ἀκρασία» καί τά ὑπερασπιστικά σοφίσματά της. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Βασιλείου Ε. Βολουδάκη.

«Γίνεσθε ἕτοιμοι». Ἡ παραβολὴ τῶν δέκα παρθένων. Τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Μάρκου Κ. Μανώλη.

Πρός Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας.

Σεβ. Πειραιῶς κ. Σεραφείμ: «Ἡ Χρυσῆ Αὐγή προπαγανδίζει τήν ἀρχαία θρησκεία».

Διατὶ πρέπει νὰ ὑλοποιήσωμεν τὴν ὑπόσχεσιν τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ 1821 διὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους. Ὑπὸ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως κ. Ἰερεμίου.

Τά σχέδια Κίσσινγκερ εὑρίσκουν πλήρη ἐφαρμογήν εἰς τήν Ἑλλάδα. Ἡ χρησιμοποίησις τοῦ Ἰσλάμ διά τήν ἀποσταθεροποίησιν χωρῶν.

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης