Ο ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ
 
Τα βιβλία της Αγ. Γραφής είναι 76.
49
της Παλ. Διαθήκης και 27 της Καινής Διαθήκης. 
 
 
 
 Α' Η ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ  Β' Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ
 Τα ιστορικά βιβλία  Τα Ευαγγέλια κατά:
 1.Γένεσις  9-12.Βασιλειών Α' - Δ' 1.Ματθαίον
 2.Έξοδος  13-14.Παραλειπομένων Α’ – Β’ 2.Μάρκον 
 3.Λευϊτικόν 15-16. Έσδρας Α’ – Β’ 3.Λουκάν 
 4.Αριθμοί  17.Νεεμίας 4.Ιωάννην 
 5.Δευτερονόμιον  18.Τωβίτ 5.Αι Πράξεις των Αποστόλων 
 6.Ιησούς Ναυή  19. Ιουδίθ   Οι επιστολές προς:
 7.Κριταί 20.Εσθήρ 6.Ρωμαίους
 8.Ρουθ  21-23. Μακκαβαίων Α' - Γ' 7-8.Κορινθίους Α’ – Β’
  Τα διδακτικά ή ποιητικά βιβλία 9.Γαλάτας
 24.Ψαλμοί  27.Εκκλησιαστής 10.Εφεσίους
25. Ιώβ  28.Άσμα Ασμάτων 11.Φιλιππησίους
 26.Παροιμίαι Σολο-
μώντος
 29.Σοφία Σολομώντος 12.Κολοσσαείς
   30.Σοφία Σειράχ 13-14.Θεσσαλονικείς Α’ – Β’
  Τα προφητικά βιβλία 15-16.Τιμόθεον Α’ – Β’
31.Ησαΐας 41Ιωήλ 17.Τίτον
 32.Ιερεμίας 42.Οβδιού 18.Φιλήμονα
 33.Βαρούχ 43.Ιωνάς  19.Εβραίους
34.Θρήνοι Ιερεμίου  44.Ναούμ   Καθολικές επιστολές:
35. Επιστολή Ιερεμίου 45.Αββακούμ  20.Ιακώβου
36,Ιεζεκιήλ 46 .Σοφονίας  21-22.Πέτρου Α’ – Β’
 37.Δανιήλ 47.Αγγαίος  23-25.Ιωάννου Α’ – Γ’
 38.Αμώς   39.Ωσηέ 26. Ιούδα   Προφητικό βιβλίο:
 40.Μιχαίας  49.Μαλαχίας 27. Η Αποκάλυψις του Ιωάννου
 

Όσοι έχουν διαβάσει το συγκεκριμένο άρθρο συνήθως διαβάζουν επίσης τα παρακάτω:


Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης