Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 8.9.17 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»


Κυκλοφορεῖ
τὸ φύλλον 8.9.17
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»
 

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

➢ Τὰ Θρησκευτικὰ δὲν εἶναι μόνον ἡ διδακτέα ὕλη! Ὁ  Ὀρθόδοξος Ἑλληνικός λαός δέν διαπραγματεύεται τήν Μοναδικότητα τοῦ Χριστοῦ μας! Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Βασιλείου Ε. Βολουδάκη.

➢ Ἀνταπόκρισις ἀπὸ ἐμπόλεμον ἐκκλησιαστικὴν ζώνην. Τοῦ κ. Χρήστου Λιβανοῦ.

➢ Σεβ. Φθιώτιδος πρός ΔΙΣ: «Εἴμεθα πρό δυσαρέστων ἐξελίξεων».

➢ Ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱ. Μ. Δοχειαρίου διεκτραγωδεῖ τὴν κατάστασιν τοῦ Ἁγ. Ὄρους!

➢ Ἐκκλησιαστικὸς τυφὼν καὶ πνευματικὸς τῦφος. Τοῦ κ. Παναγιώτου Κατραμάδου.

➢ ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ. Ἐπιστολή πρός τούς ἑπομένους τῶν Τυμπανιαίων.

➢ Ἠθικὴ ἐπιτυχία. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.

➢ Τά Ὀρθόδοξα Πατριαρχεῖα πλήρως ὑποταγμένα εἰς τόν Οἰκουμενισμόν καί τήν Παγκοσμιοποίησιν.

➢ Belt and Road, ἢ ἀλλιῶς, ἡ ἄλλη ὄψις τοῦ οἰκουμενισμοῦ.

➢ Μὲ ὅραμα στὴ ζωή μας! Γράφει ὁ κ. Κωνσταντῖνος Παπαδημητρακόπουλος.

➢ Γρ. Ψαριανός: «Ὁμοφυλόφιλοι οἱ Μητροπολίτες...».

➢ Προτεσταντικὸς πακτωλὸς διὰ τὴν Ἱ. Μ. Δημητριάδος!

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον
Ιερά Μονή Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου
Powered by active³ CMS - 6/8/2020 10:29:58 πμ