Πίστη -Αγία Γραφή- Ιερά Παράδοση

Ομιλίες τους πρωτοπρεσβυτέρου Ομοτίμου Καθηγητού της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης πατρός Θεοδώρου Ζήση στο αρχονταρίκι  του Ιερού  Ναού Αγίου Αντωνίου Θεσσαλονίκης με θέμα: Πίστη Αγία Γραφή και Ιερά παράδοση. Ομιλία π. Θεοδώρου Ζήση - Τι εννοούμε όταν λέμε αλήθειες της Πίστεως - Μέρος Α'Ομιλία π. Θεοδώρου Ζήση - Τι εννοούμε όταν λέμε αλήθειες της Πίστεως - Μέρος Α'
Εκφ. Σεπτέμβριος 1997. Ηχητικό Αρχείο mp3- Μέγεθος 7,6 MB- Διάρκεια: 00:33:15 (18/2/2011)
Ομιλία π. Θεοδώρου Ζήση - Οι αλήθειες της Πίστεως - Μέρος β'Ομιλία π. Θεοδώρου Ζήση - Οι αλήθειες της Πίστεως - Μέρος β'
Μάθημα Ορθοδόξου Δογματικής δοσμένο με συντομία και απλότητα. Εξηγείται η έννοια της Πίστης της Εκκλησίας, η μοναδικότητα της Ιεράς Παραδόσεως και η πραγματική θέση της Αγίας Γραφής σε αντίθεση με τις διαστρεβλώσεις των αιρετικών. Ας δείξουμε ζήλο στην γνώση της Πίστεώς μας! Ηχητικό αρχείο mp3, διάρκεια 00:42:45
Ομιλία π. Θεοδώρου Ζήση με θέμα - Αποδείξεις για την ύπαρξη του Θεού - Μέρος Γ'  Ομιλία π. Θεοδώρου Ζήση με θέμα - Αποδείξεις για την ύπαρξη του Θεού - Μέρος Γ'
Ηχητικό Αρχείο mp3- Μέγεθος 20,3 MB- Διάρκεια: 00:50:48 (18/5/2010)
Ομιλία π. Θεοδώρου Ζήση - Το Δόγμα της μοναρχίας του Θεού - Μέρος Δ' Ομιλία π. Θεοδώρου Ζήση - Το Δόγμα της μοναρχίας του Θεού - Μέρος Δ'
Εκφ. 7/12/1997. Ηχητικό Αρχείο mp3- Μέγεθος 7,6 MB- Διάρκεια: 00:47:11 (18/2/2011)
Ομιλία π. Θεοδώρου Ζήση - Εκκλησία και Λατρεία - Μέρος Ε' Ομιλία π. Θεοδώρου Ζήση - Εκκλησία και Λατρεία - Μέρος Ε'
Εκφ. το 1997. Ηχητικό Αρχείο mp3- Μέγεθος 7,6 MB- Διάρκεια: 00:23:17 (18/2/2011)
Ομιλία π. Θεοδώρου Ζήση - Ο Θεός κατά τους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας- Μέρος Στ' Ομιλία π. Θεοδώρου Ζήση - Ο Θεός κατά τους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας- Μέρος Στ'
Εκφ. 1997. Ηχητικό Αρχείο mp3- Μέγεθος 11,7 MB- Διάρκεια: 00:51:15 (18/2/2011)
Ομιλία π. Θεοδώρου Ζήση - ΟΙ Άγιοι Πατέρες- Μέρος Ζ'Ομιλία π. Θεοδώρου Ζήση - ΟΙ Άγιοι Πατέρες- Μέρος Ζ'
Εκφ. 1997. Ηχητικό Αρχείο mp3- Μέγεθος 14,2 MB- Διάρκεια: 01:02:00 (18/2/2011)
Ομιλία π. Θεοδώρου Ζήση - Το κύρος και η αυθεντία των Αγίων Πατέρων - Μέρος Η'Ομιλία π. Θεοδώρου Ζήση - Το κύρος και η αυθεντία των Αγίων Πατέρων - Μέρος Η'
Εκφ. Σεπτέμβριος 1997. Ηχητικό Αρχείο mp3- Μέγεθος 7,6 MB- Διάρκεια: 00:33:15 (18/2/2011)
Ομιλία π. Θεοδώρου Ζήση - Πίστη, Αγία Γραφή και Ιερά Παράδοση Μέρος θ'Ομιλία π. Θεοδώρου Ζήση - Πίστη, Αγία Γραφή και Ιερά Παράδοση Μέρος θ'
Η Αγία Γραφή είναι κτήμα και δημιούργημα της Εκκλησίας, κατά τα πρώτους χρόνους της ζωής της Εκκλησίας δεν είχαν γραφεί ακόμη τα Ευαγγέλια και τα άλλα βιβλία της Καινής Διαθήκης. (4/1/10)
Ομιλία π. Θεοδώρου Ζήση - Πίστη, Αγία Γραφή και Ιερά Παράδοση Μέρος Ι'Ομιλία π. Θεοδώρου Ζήση - Πίστη, Αγία Γραφή και Ιερά Παράδοση Μέρος Ι'
Θεοπνευστία, αξία, χρήση της Αγίας Γραφής. Τι είναι η θεοπνευστία τής Αγίας Γραφής; Αναφορά στις (Αιρετικές) θεωρίες περί θεοπνευστίας της Αγίας Γραφής. Μοντανισμός... Διάρκεια (00:58:11)
Ομιλία π. Θεοδώρου Ζήση - Πίστη, Αγία Γραφή και Ιερά Παράδοση Μέρος ΙΑ'Ομιλία π. Θεοδώρου Ζήση - Πίστη, Αγία Γραφή και Ιερά Παράδοση Μέρος ΙΑ'
Η Εκκλησία, ως σώμα Χριστού, είναι η πηγή της Πίστεώς μας. Η Εκκλησία προηγήθηκε της Αγίας Γραφής. Συνέχεια της προηγούμενης ομιλίας και αναίρεση της προτεσταντικής θεολογίας περί Αγ. Γραφής. Ηχητικό αρχείο mp3, διάρκεια 00:47:43
Ομιλία π. Θεοδώρου Ζήση - Πίστη, Αγία Γραφή και Ιερά Παράδοση Μέρος ΙΒ'Ομιλία π. Θεοδώρου Ζήση - Πίστη, Αγία Γραφή και Ιερά Παράδοση Μέρος ΙΒ'
Παράδοση της Εκκλησίας, Άγιοι Πατέρες, Τον Αποστόλων το κήρυγμα και των Πατέρων τα δόγματα τη Εκκλησία μίαν την πίστιν εκράτυνεν... Ηχητικό Αρχείο mp3 Διάρκεια 00:49:04 Μέγεθος 11,2 MB (9/2/2010)
Ομιλία π. Θεοδώρου Ζήση - Πίστη, Αγία Γραφή Γραφή Ιερά Παράδοση, Μέρος ΙΓ' Ομιλία π. Θεοδώρου Ζήση - Πίστη, Αγία Γραφή Γραφή Ιερά Παράδοση, Μέρος ΙΓ'
Θεολογία, Τριαδολογία, Αλήθεια, Μαρτυρία του Αγίου Ιουστίνου του Φιλοσόφου και Μάρτυρος. Αναφορά στη αναζήτηση του Θεού στην Αρχαία Ελλάδα, Αρχαίοι Φιλόσοφοι. Ηχητικό αρχείο mp3 - Διάρκεια 00:57:10 Μέγεθος 22,9 MB (19/8/2010)


Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης