Să semnăm cu toţii Mărturisirea de Credinţă împotriva ecumenismului!


SĂ SEMNĂM CU TOŢII MĂRTURISIREA DE CREDINŢĂ ÎMPOTRIVA ECUMENISMULUI!

PÂNĂ ACUM AU SEMNAT-O
OPT EPISCOPI
,
CINCI EGUMENI ATHONIŢI
ŞI PESTE
4250 DE CLERICI, MONAHI ŞI LAICI

         De-a lungul întregii istorii a Bisericii, atunci când Ortodoxia era ameninţată de erezii, Dumnezeu arăta pe apărătorii şi mărturisitorii credinţei, pe Părinţii de-Dumnezeu-purtători, care se adunau în Sinoade şi defineau adevărul de credinţă cu precădere în punctele atacate de ereticii care denaturau adevărul, alcătuind Mărturisiri de  Credinţă.
       O Mărturisire de Credinţă, prezentă în viaţa de fiecare zi a creştinilor râvnitori, este „Crezul" sau Simbolul de Credinţă Niceo-Constantinopolitan, care se rosteşte la fiecare Sfântă Liturghie şi în rânduielile de rugăciune particulară. Mărturisirea de Credinţă precede Botezul şi, implicit, Mirungerea, precede Spovedania şi Euharistia, precede Taina Hirotoniei, iar prin faptul că Taina Cununiei şi Taina Sfântului Maslu reclamă din partea primitorului mărturisirea păcatelor în Taina Pocăinţei, putem spune că şi acestea se administrează în urma Mărturisirii de Credinţă. Deci „sfinţirea întru adevăr" despre care vorbeşte Domnul în Sfânta Evanghelie după Ioan (Ioan 17,17 şi 17,19) trebuie să fie anticipată de mărturisirea adevărului dreptei-slăviri, pentru că „Duhul Adevărului" (vezi rugăciunea „Împărate ceresc") nu vine şi nu se sălăşluieşte în cei ce nu mărturisesc ortodox, adică nu se pogoară să curăţească, să sfinţească şi să mântuiască în spaţiul minciunii şi al rătăcirii sau al înşelării duhovniceşti.
        Îngrijoraţi de ravagiile pe care pan-erezia ecumenismului le face în rândurile clerului şi credincioşilor, în aprilie anul acesta, în Volos, clerici şi monahi din Grecia, constituiţi în aşa-numita „Sinaxa clericilor şi monahilor ortodocşi din Grecia", au redactat o „Mărturisire de Credinţă împotriva ecumenismului", care „foarte mult a veselit pe cei ortodocşi şi a ruşinat pe cei rău-slăvitori" (vezi troparul Sfintei Muceniţe Eufimia), adică pe ecumeniştii şi latinocugetătorii începutului de mileniu III.
       Domnul  a zis: „Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, mărturisi-voi şi Eu pentru el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri"(Matei 10, 32).
       A-L mărturisi pe Dumnezeul-Om Iisus Hristos ortodox, „în Duh şi Adevăr", prin dreapta credinţă lucrătoare prin iubire, prin faptele iubirii creştine izvorâte din dreapta-slăvire, prin „lumina faptelor bune", „ca (toţi) să slăvească pe Tatăl nostru cel din ceruri" este o faptă a dreptei-slăviri şi o datorie a oricărui creştin botezat spre slava Sfintei Treimi şi spre a noastră mântuire.
       Poate că acei părinţi care au alcătuit această Mărturisire de Credinţă insuflaţi de Duhul Adevărului, nu s-au gândit că ea va începe să capete o dimensiune sobornicească sau universală. Şi, totuşi, iniţiative personale independente, dar „în acelaşi Duh" au făcut posibilă traducerea ei în limbile engleză, română şi sârbă.
      În Serbia, obşti întregi de monahi şi monahii, în frunte cu Stareţii şi Stareţele lor, au alergat într-un suflet şi cu multă bucurie duhovnicească spre a îmbrăţişa şi a semna acest nou Tomos al Ortodoxiei. (Se subînţelege că acest lucru s-a întâmplat mai întâi în Grecia.) Ne-am bucura ca acelaşi lucru să-l întreprindă şi obştile monahale din România împreună cu întâi-stătătorii lor şi de ce nu cu episcopii lor. Să nu uităm: pentru plinătatea Adevărului şi „a ţine adevărul în iubire" toţi suntem responsabili şi vom da seama la Înfricoşătorul Scaun de Judecată al lui Hristos, la A-Doua-Venire.
       În direcţia aceasta ar trebui ca textul Mărturisirii să fie tipărit în broşuri şi multiplicat în mii de exemplare - aşa cum se întâmplă astăzi în Grecia, unde stareţi de mănăstiri şi preoţi de parohie fac aceasta pe cheltuiala lor - pentru a fi împărţit în poporul lui Dumnezeu spre trezire, luminare şi vindecare.
       Potrivit pururea pomenitului Arhimandrit Spiridonos Bilalis: „Ecumenismul, cea mai mare erezie din secolul al XX-lea, care propovăduieşte sincretismul dogmatic şi religios şi care tinde către un tip de religie mondială (pan-religie) prin egalizarea confesiunilor creştine şi a religiilor, constituie cea mai mare ameninţare cu moartea pentru Ortodoxie. În astfel de vremuri este imperios necesar ca fiecare creştin conştient de Botezul său, de lepădările şi de unirile pe care le-a făcut atunci când s-a renăscut din dumnezeiasca scăldătoare a Sfântului Botez, să citească această „Mărturisire de Credinţă împotriva ecumenismului" dacă nu măcar o dată pe lună, măcar o dată pe an: în ziua Botezului său sau în Duminica Ortodoxiei. Iar aceasta să o facă cu seriozitate şi solemnitate în prezenţa tuturor membrilor familiei, dar mai ales a copiilor, explicându-le locurile cu anevoie de înţeles şi conştientizându-i de „comoara cea de mare preţ" a Credinţei Ortodoxe care li s-a încredinţat spre păzire şi mântuire.
       Conform ultimei actualizări a listei cu semnatarii „Mărturisirii de credinţă împotriva ecumenismului" (5/8/2009) episcopii care au semnat Mărturisirea până în acest moment sunt opt - patru aparţin Bisericii Greciei - , iar egumenii athoniţi sunt deja cinci. Mărturisirea a fost deja semnată şi de mulţi alţi egumeni, preoţi şi mulţi credincioşi, iar înregistrarea de semnături continuă.

 

Episcopi care au semnat Mărturisirea de Credinţă:

Mitropolitul Pantelimon de Antinoe
Mitropolitul Serafim al Kythirelor şi Antikythirelor
Mitropolitul Cosma al Etoliei şi Akarnaniei
Mitropolitul Serafim al Pireului
Mitropolitul Ieremia al Gortinei şi Megalopolei, prof. univ. la Facultatea de Teologie din Atena
Mitropolitul Artemie  de Raşka şi Prizreni, Kossovo şi Metohia
Mitropolitul Natanael de Nevrokopios (Bulgaria)
Episcopul Gheorghe (Schaefer)  din Mayfield, Egumenul Mănăstirii Sfânta Cruce din Wayne, West Virginia

Egumeni athoniţi care au semnat Mărturisirea de Credinţă:

Arhim. Hristodoulos, Egumenul Sfintei Mănăstiri Cutlumuş - Sfântul Munte
Arhim. Iosif, Egumenul Sfintei Mănăstiri Xiropotamu - Sfântul Munte
Arhim. Filotheos, Egumenul Sfintei Mănăstiri Karakalu - Sfântul Munte
Arhim. Agathon, Egumenul Sfintei Mănăstiri Konstamonitu  - Sfântul Munte
Arhim. Nikodimos, Egumenul Sfintei Mănăstiri Filotheu - Sfântul Munte

Lista completă a semnăturilor poate fi văzută aici: http://www.impantokratoros.gr/ABF82395.el.aspx

Textul „Mărturisirii de Credinţă împotriva ecumenismului" poate fi găsit la adresele: http://www.razbointrucuvant.ro/2009/06/03/marturisire-de-credinta-impotriva-ecumenismului-in-biserica-greciei/

 

Sau
http://www.impantokratoros.gr/D98A904D.ro.aspx
.

Toţi acei clerici, monahi, monahii şi laici care doresc să participe la această mică consemnare a Mărturisirii Ortodoxe pot să declare aceasta scriind: „Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez".

Acest mic gest va fi o mântuitoare faptă bună.

Să trimită însă spre informare şi numele, prenumele, precum şi identitatea lor clericală, monahală sau profesională la adresa: Περιοδικό «ΘΕΟΔΡΟΜΙΑ» Τ.Θ. 1602, 541 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. fax:2310.276590 sau pe e-mail la: [email protected] 

Ieromonahul Fotie


Va recomandam si:
Sfanta Manastire Pantocrator
Powered by active³ CMS - 08.08.2022 11:12:55