Ποιμαντορική Εγκύκλιος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 

Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης

κ.κ. Ιωάννου

Επί τη Εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου

προς το Χριστεπώνυμον πλήρωμα 

της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης

 

"Και κλίμας προς ουρανόν ο τάφος γίνεται".

Τέκνα ημών εν Κυρίω αγαπητά, 

Στη ζωή του ανρθώπου η εικόνα και η έννοια του τάφου συνδέονται με τη θλίψη, τον πόνο, την οδύνη και την απελπισία. Όμως, μέσα στη ζωή της Αγίας μας Εκκλησίας η έννοια του τάφου έχει έναν ξεχωριστό χαρακτήρα και μια ιδιαίτερη σημασία. Και όλα αυτά αποκτώνται από τη στιγμή που ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός μέσα από τον τάφο διά της Αναστάσεώς Του καταργεί το θάνατο, τη νέκρωση, τη φθορά και χαρίζει την ανατέλλουσα Ζωή της Καινής Κτίσεως.

Η Παναγία Παρθένος, η Μητέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, είναι η πρώτη που ζει αυτήν την καρποφορία της αφθαρσίας. Για αυτόν ακριβώς το λόγο, επειδή η ίδια έφερε στον κόσμο την Πηγή της Ζωής, τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, επειδή η ίδια είναι η Μητέρα της Καινούριας Αλήκτου Ζωής, η οποία εκ του τάφου ανέτειλε, καταξιώνεται της Μεγάλης Αυτής Χάριτος και δωρεάς, ώστε και ο δικός Της τάφος να γίνη κλίμακα προς τον Ουρανόν, σκάλα που οδηγεί στην αιώνιον Ζωήν.

Εορτάζομεν σήμερον, αγαπητοί μου, την Εορτήν της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Όμως, για εμάς τους εις Χριστόν πιστεύοντες αυτή η Εορτή είναι όντως Εορτή Κοιμήσεως. Δεν έχει σχέση με τον θάνατον, δεν έχει σχέση με τη ζοφερή εικόνα που προκαλεί το τάφος, δεν έχει σχέση με θρήνο, με οδύνη, με απελπισία. Ο Τάφος της Παναγίας μας είναι Τάφος Ζωής, γιατί σε αυτόν τον Τάφον ετοποθετήθη το Θεομητορικόν Σώμα. Σε αυτόν τον Τάφον η Παναγία Παρθένος ετέθη διά να καταστήση το μνημείον τούτο μαρτυρία του μεγάλου έργου της Σωτηρίας, μαρτυρία Ζωής, μαρτυρία της Καινής Κτίσεως.

Έτσι λοιπόν σήμερον, καθώς εορτάζομεν την Μεγάλην Εορτήν της ενδόξου Κοιμήσεώς Της στεκόμαστε μπροστά στο Θεομητορικόν Μνήμα με αισθήματα σεβασμού και ευγνωμοσύνης για Εκείνην που είναι η Μητέρα του Φωτός, της Καινούριας Αλήκτου Ζωής, για Εκείνην που είναι η Μητέρα του καθενός μας. Όλοι οι άνθρωποι στην αναζήτηση της ζωής ψάχνουν να βρουν το στήριγμα στο πρόσωπο της μητέρας και δεν είναι λίγες οι φορές που τα παιδιά απογοητεύονται από την ίδια τους τη μητέρα. Όμως η Παναγία μας είναι η κοινή Μητέρα όλων. Είναι Εκείνη που σηκώνει το φορτίο της παιδικής αγωνίας του καθενός μας. Είναι Εκείνη που στέκεται δίπλα στον καθένα από εμάς σαν στοργική Μητέρα και όταν την ώραν του πόνου και της δυσκολίας καταφεύγουμε σε Αυτήν, Εκείνη μας ακούει με τον καλύτερο τρόπο, όπως μία μάνα αληθινή ακούει τον πόνο του παιδιού της. Έτσι, λοιπόν, και η Αληθινή μας Μητέρα, η Παναγία μας, στέκεται, αγαπητοί μου, και σήμερα κοντά μας και πονά μαζί μας, σηκώνει μαζί μας τα φορτία από την πρόσφατη εθνική τραγωδία, την οποία έζησε η πατρίδα μας. Σηκώνει το φορτίον από την τραγωδία, την οποίαν ζει ο καθένας μας καθώς βιώνουμε δοκιμασίες, περιπέτειες, πειρασμούς και θλίψεις. Σε όλα αυτά είναι η ταχέως προφθάνουσα και αεί πρεσβεύουσα.

Στη σημερινή λοιπόν ημέρα, που όλος ο ορθόδοξος κόσμος εορτάζει την Κοίμησιν και την Ένδοξον Μετάστασιν εις Ουρανούς της Παναγίας Παρθένου, καλούμεθα, αδελφοί μου, να μην μείνουμε απλοί προσκυνητές στο γεγονός της ιεράς αυτής μνήμης. Καλούμεθα να κάνουμε ένα βήμα, να έλθουμε κοντά Της και να ακούσουμε τι μας λέγει η Παναγία. Σήμερα, στον καθένα από εμάς η Παναγία απευθύνει έναν λόγον. Έρχεται και μιλά στον καθένα προσωπικώς και μας λέγει δείχνοντας τον Υιόν Της: "Αυτού ακούετε. Ό,τι αν λέγει υμίν, ποιήσατε". Λέγει, δηλαδή, σε όλους, δείχνοντας τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, Αυτόν να ακούμε στη ζωή μας και ό,τι μας λέγει αυτό να πράττωμεν. Και όταν ο άνθρωπος εφαρμόζει στη ζωή του το θέλημα του Θεού, τότε οδηγείται στη σωτηρία, στον αγιασμό και στη θέωση. Αν, λοιπόν, ακούσουμε αυτή τη στιγμή τη Θεομητορική φωνή Της και αν πάψουμε να παίρνουμε τις αποφάσεις ακούγοντας τις φωνές των αλλοτρίων και από αυτή τη στιγμή πάρουμε την ευλογημένη απόφαση να ακούσουμε τη φωνή της Μητέρας μας, της Παναγίας μας και ακολουθήσουμε τη διδασκαλία του Υιού Της, τότε και η δική μας η ζωή, αδελφοί μου, θα περάσει από τον τάφο αλλά θα είναι αληθινή ζωή, γιατί η Παναγία μας, που είναι η κλίμαξ η ουράνιος δι' ης κατέβη ο Θεός, μέσα από τον δικό Της Θεομητορικόν τάφον θα μας οδηγήσει σε αυτή τη μυσταγωγία της αιωνίου ζωής και Βασιλείας του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Αυτώ η δόξα και το Κράτος εις τους αιώνας. Αμήν.

Χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλους. Η Παναγία να σκέπη την πατρίδα μας, τον τόπον μας, τις οικογένειές μας, τα παιδιά μας και να ευλογή το παρόν και το μέλλον αυτού του τόπου. ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!

Διάπυρος προς την Υπεραγίαν Θεοτόκον Ευχέτης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† ο Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης ΙωάννηςPrint-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης