Κυκλοφορεῖ τό φύλλον τῆς 28.3.14 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»


Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

Ἐξισώνουν τὴν Ὀρθοδοξίαν μὲ τὴν αἵρεσιν καὶ ζητοῦν τὴν μετάνοιάν της διὰ τὴν διάσπασιν τῶν Χριστιανῶν.

Ὁ Μητροπολίτης Περγάμου καὶ ἡ αἱρετικὴ διδασκαλία περὶ «εὐχαριστιακῆς ἐκκλησιολογίας». Συνταχθὲν ὑπὸ τῶν διαχειριστῶν τοῦ ἱστολογίου Κατάνυξις.

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος καταδικάζει τὴν Μασονίαν καὶ θεωρεῖ ἀσυμβίβαστον τὴν Ὀρθόδοξον πίστιν μὲ τὴν ἰδιότητα τοῦ τέκτονος.

Ἡ Μεταπατερικὴ θεολογία ἤρχισεν ἀπὸ τὸ 1850. Αἱ ἀποκαλύψεις ἔγιναν εἰς μεγαλειώδη ἐκδήλωσιν εἰς τὸν Φιλολογικὸν Σύλλογον Παρνασσός.

Κατάθεσις ψυχῆς διὰ τὸν μακαριστὸν Γέροντα Ἀρχιμανδρίτην Μᾶρκον Μανώλην.

Ἡ μάχη μὲ τὸν Σατανᾶν. Κυριακὴ Δ´ Νηστειῶν. Τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Μάρκου Κ. Μανώλη.

«Ἁγία καὶ Μεγάλη» μόνον μία Σύνοδος σύμφωνος μὲ τοὺς Ἁγίους Πατέρας. Τοῦ κ. Ἰωάννη Τάτση.

Δημοσίευμα - Ντοκουμέντο διά τήν προσφοράν 45 Ἀρχιερέων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τό ὑπόδουλον Γένος τῶν Ἑλλήνων.

Τί ἀπήντησεν ὁ ἀναπληρωτὴς ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν εἰς Βουλευτάς διά τὸν ΑΜΚΑ καὶ τοὺς συνταξιούχους.

Πρὸς τὴν μεγάλην δικαίωσιν ἡ Ἱερὰ Μονὴ Βατοπαιδίου.

Ἑρμηνεία τοῦ Ἀποστολικοῦ Ἀναγνώσματος τοῦ Ψυχοσαββάτου (Α΄ Θεσ. 4, 13-18) κατὰ τὸν Ἅγιον Νικόδημον τὸν Ἁγιορείτην. Τοῦ Πρωτοπρ. π. Ἀγγέλου Ἀγγελακοπούλου.
Γεγονότα καί Σχόλια. Βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.
Ιερά Μονή Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου
Powered by active³ CMS - 29/5/2020 6:39:45 πμ