Κυκλοφορεῖ
τὸ φύλλον 23.3.18
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

➢ ΔΙΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΙΝ Ο ΑΡΧ. ΘΥΑΤΕΙΡΩΝ. Οἱ Λάϊονς καὶ οἱ Ροταριανοὶ κατευθύνουν τὸ Φανάρι καὶ δι᾽ αὐτοῦ τὴν Ὀρθοδοξίαν; Τοῦ κ. Παναγιώτου Κατραμάδου.

➢ «Kατέπεσεν» ἀπὸ τὸ ΣτΕ τὸ νέον  μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν!

➢ Σύγχρονοι Βαλκανικοί πόλεμοι: Ἡ Δυτικὴ παρέμβασις εἰς τήν Βαλκανικήν. Ὁ πρωθυπουργὸς τῶν Σκοπίων, ἡ τρομοκρατία καὶ τὸ πρόσωπον κλειδὶ ποὺ προσήγγισε τὸν κ. Τσίπραν. Γράφει ὁ κ. Ἐμμανουὴλ Β. Βολουδάκης.

➢ Ἡ ἐθνική μας ἄμυνα εἰς τὴν «Νέαν Ἐποχήν». Γράφει ὁ π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνός.

➢ Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης, διὰ τάς ἀλλαγάς εἰς τὸ Μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν: «Τὴν Ἑλλάδα μας, δὲν μποροῦμε νὰ τὴν ἰσοπεδώσουμε». Γράφει ἡ κα Κυριακὴ Ματσαμάκη, Θεολόγος.

➢ Σεβ. Ναυπάκτου: Τὰ νέα θρησκευτικὰ δημιουργοῦν, δὲν ἐπιλύουν προβλήματα.

➢ Σεβ. Ἠλείας: «Στηρίζουμε τὸ συλλαλητήριο γιὰ τὴ Μακεδονία».

➢ Τό βλάσφημον ἔργον. Τοῦ Ἀρχιμ. Κυρίλλου Κωστοπούλου, Ἱεροκήρυκος Ἱ. Μ. Πατρῶν, Δρος Θεολογίας.

➢ Ὁ Ἰησοῦς Χριστός δέν εἶναι Σοῦπερ Στάρ τοῦ Μπρόντγουεϊ, ἀλλά ὁ ἀληθής, μέγας καί ἰσχυρός Θεός. Tά ἀνθρώπινα δικαιώματα δέν εἶναι ἀνώτερα τῶν δικαιωμάτων τοῦ Θεανθρώπου. Τοῦ κ. Χρήστου Κ. Λιβανοῦ.

➢ Διάλογος μετά Πρωτειομανοῦς. Τοῦ κ. Γεωργίου Ἰωάννου Καραλῆ, Διδάκτορος Ἰατρικῆς Πανεπιστημίου Γένοβας, Πανεπιστημίου Ρώμης Tor Vergata.

➢ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ (1792 – 1828).  Ἐθνικὸς ἥρωας, λόγιος καὶ ἀρχηγὸς τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας Τιμητικὸν ἀφιέρωμα διὰ τὰ 190 χρόνια ἀπὸ τὸν θάνατόν του. Ὑπὸ Δρ. Φ. – Ἱστορίας Μαρίας – Ἐλευθερίας Γ. Γιατράκου.

➢ Ἐπίθεσις πρὸς τὸν Προκαθήμενον τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ ἐπιμορφωτὴν τῶν νέων προγραμμάτων!

➢ Διωγμός ἐν Ἁγίῳ Ὄρει ἐν ἔτει 2018 ἀπό Λαυριῶτες.

➢ Ἄγχος: Ἡ σύγχρονος μάστιξ. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.

➢ Ποῖος θὰ ὑπερασπισθῆ δραστικὰ τοὺς κατὰ καιροὺς φερομένους ὡς «θαυμαστὰς» Σκοτεινῶν Ὀργανώσεων Κληρικούς μας;

➢ Ψήφισμα διαμαρτυρίας τοῦ Παραρτήματος Πατρῶν τῆς Π.Ε.Θ.

➢ Ἡ Οἰκουμενικὴ Ἀποστολὴ τῆς Ὀρθοδοξίας. Γράφει ὁ κ. Διομήδης Χ. Σταμάτης, Καθ/τὴς Παν.

➢ Εἰς τί στοχεύει ὁ ἐν Σάμῳ παπισμὸς σχετικῶς μὲ τοὺς πρόσφυγας;

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης